เลาจน์ชั้นธุรกิจของดรุคแอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (กทม.) ไปยังพาโรจะได้รับความสะดวกสบายด้วยเลาจน์ธุรกิจหลังจากเช็คอิน สำหรับแขกที่ทำการเปลี่ยนเครื่อง โปรดทราบว่าการเคาน์เตอร์เช็คอินเปลี่ยนเครื่องจะเ... Read More »


การเช็คอินและการเปลี่ยนเครื่องของสายการบินดรุคแอร์ที่สนามบินกรุงเทพ

โปรดทำการเช็คอิน 2 ชั่วโมง ก่อนเครื่องจะออกที่แถวเช็คอินของดรุคแอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (กทม.) เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า หลังจากเช็คอิน ผู้โดยสารชั้นธุรกิจสามารถใช้บริการเลาจน์ชั้นธุรกิจที่ฝั่ง G ... Read More »


และ เปลี่ยนเครื่อง

เชคอินที่เค้าน์เตอร์เพื่อขึ้นเที่ยวบินของดรุคแอร์ไปพาโร ภูฏาน ที่ท่าอากาศยานชางงี เทอร์มินัล 1 ผู้โดยสารที่ต้องการไปพาโร ภูฏาน โดยขึ้นเครื่องดรุคแอร์ KB501 กรุณาไปเชคอินที่ท่าอากาศยานชางงี เทอร์ม... Read More »


และ เปลี่ยนเครื่อง

เชคอินที่เค้าน์เตอร์เพื่อขึ้นเที่ยวบินของดรุคแอร์ไปพาโร ภูฏาน ที่ท่าอากาศยานชางงี เทอร์มินัล 1 ผู้โดยสารที่ต้องการไปพาโร ภูฏาน โดยขึ้นเครื่องดรุคแอร์ KB501 กรุณาไปเชคอินที่ท่าอากาศยานชางงี เทอร์ม... Read More »