เลาจน์ชั้นธุรกิจของดรุคแอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

Posted on 29/August/2011

ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (กทม.) ไปยังพาโรจะได้รับความสะดวกสบายด้วยเลาจน์ธุรกิจหลังจากเช็คอิน สำหรับแขกที่ทำการเปลี่ยนเครื่อง โปรดทราบว่าการเคาน์เตอร์เช็คอินเปลี่ยนเครื่องจะเปิดให้บริการ 2.5 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โปรดแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องชั้นธุรกิจของคุณที่เลาจน์

รูปของเลาจน์ชั้นธุรกิจของดรุคแอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิแผนที่เลาจน์ชั้นธุรกิจของดรุคแอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิเลาจน์อยู่ที่ฝั่ง G ชั้น 3 ของสนามบินสุวรรณภูมิบริเวณเลาจน์เป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันของสายการบินชั้นนำของโลกห้องอ่านหนังสือที่เลาจน์ชั้นธุรกิจอาหารเช้าสำหรับแขกผู้มีเกียรติของเรา

Planning to travel to Bhutan during a festival?

On popular dates of travel such as during festival time, flight tickets tend to get fully reserved 5 months prior. Due to limited flight and seats available, we recommend you to reserve your ticket as early as possible. You can reserve your ticket for free with us and plan your trip to Bhutan with a peace of mind knowing that you will have a spot on your flight to Bhutan.