การเช็คอินและการเปลี่ยนเครื่องของสายการบินดรุคแอร์ที่สนามบินกรุงเทพ

Posted on 03/September/2011

โปรดทำการเช็คอิน 2 ชั่วโมง ก่อนเครื่องจะออกที่แถวเช็คอินของดรุคแอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (กทม.)

เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า หลังจากเช็คอิน ผู้โดยสารชั้นธุรกิจสามารถใช้บริการเลาจน์ชั้นธุรกิจที่ฝั่ง G ชั้น 3 ของสนามบินกรุงเทพ

 

 

 

เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องของดรุคแอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

สำหรับการเปลี่ยนเครื่องของดรุคแอร์ในสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ที่ WEST 1 - Concourse D เคาน์เตอร์ Y31 เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องจะเปิดให้บริการ 2.5 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หลังจากเช็คอิน ผู้โดยสารชั้นธุรกิจสามารถใช้บริการเลาจน์ชั้นธุรกิจที่ฝั่ง G ชั้น 3 ของสนามบิน

 

 

Planning to travel to Bhutan during a festival?

On popular dates of travel such as during festival time, flight tickets tend to get fully reserved 5 months prior. Due to limited flight and seats available, we recommend you to reserve your ticket as early as possible. You can reserve your ticket for free with us and plan your trip to Bhutan with a peace of mind knowing that you will have a spot on your flight to Bhutan.