และ เปลี่ยนเครื่อง

Posted on 28/December/2012

เชคอินที่เค้าน์เตอร์เพื่อขึ้นเที่ยวบินของดรุคแอร์ไปพาโร ภูฏาน ที่ท่าอากาศยานชางงี เทอร์มินัล 1

ผู้โดยสารที่ต้องการไปพาโร ภูฏาน โดยขึ้นเครื่องดรุคแอร์ KB501 กรุณาไปเชคอินที่ท่าอากาศยานชางงี เทอร์มินัล 1 แถวที่ 9 เชคอินเค้าน์เตอร์เปิดให้บริการ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก และ ปิด 50 นาทีก่อนเวลาเครื่องออกตามตาราง

กรุณาแสดงพาสปอร์ต (อย่างน้อยมีเวลา 6 เดือนก่อนหมดอายุ) ตั๋วอีทิกเก็ตจากดรุคแอร์ และ วีซ่าเข้าภูฏาน ที่เค้าน์เตอร์เชคอิน ผู้โดยสารที่ไม่มีพาสปอร์ต หรือ วีซ่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องไปภูฏาน

ผู้โดยสารสามารถจองที่นั่งที่ต้องการได้เมื่อเชคอิน และ เจ้าหน้าที่เชคอินของเราจะพยายามบริการคุณอย่างเต็มที่ การจัดที่นั่งขึ้นอยู่กับว่าใครมาก่อนได้เลือกก่อนสำหรับตารางการเดินทางล่าสุดของดรุคแอร์ กรุณาไปที่ ท่าอากาศยานชางงี หน้ารายละเอียดผู้โดยสารขาออกสำหรับตารางการเดินทางล่าสุดของดรุคแอร์ กรุณาไปที่ ท่าอากาศยานชางงี หน้ารายละเอียดผู้โดยสารขาออก


Drukair Check-in Counter at Changi Terminal 1

เค้าน์เตอร์ทรานส์เฟอร์ของเที่ยวบินดรุคแอร์ไปพาโร ภูฏาน ที่ท่าอากาศยานชางงี เทอร์มินัล 1

ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องไปพาโร ภูฏาน เดินทางโดยเครื่อง KB501 ควรไปที่ท่าอากาศยานชางงี เทอร์มินัล 1 ทรานส์เฟอร์เลานจ์ ดี เพื่อรับบอร์ดดิ้งพาส ทรานส์เฟอร์เลานจ์ ดีเปิดให้บริการ 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออกเดินทาง

ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเวลาเพียงพอสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเทอร์มินอล ขอแนะนำให้มาถึงที่สนามบินชางงีอย่างน้อย3 ชั่วโมงก่อนที่จะออกเดินทางตามแผนกำหนดการของดรุคแอร์

กระเป๋าเดินทางจะถูกส่งไปที่ปลายทางโดยดรุคแอร์

สำหรับข้อมูลล่าสุด ดรุคแอร์มีข้อตกลงกับการบิรไทย (ทีจี) และ เอเชียอารา แอร์ไลน์ (โอแซด) และเราสามารถรับประกันว่าสัมภาระของคุณจะได้รับการส่งต่ออัตโนมัติผ่านสายการบินดังกล่าว

ผู้โดยสารที่เดินทางจากสายการบินอื่นมาต่อเครื่องของดรุคแอร์ควรขอป้ายเพื่อรับบริการส่งสัมภาระต่อเดียวที่ท่าอากาศยานที่คุณขึ้นเรื่องที่ต้นสาย หากสายการบินต้นสายของคุณไม่สามารถให้บริการนี้ได้ ผู้ดยสารจะต้องรับสัมภาระที่สายพาน และ นำไปเชคอินที่เทอร์มินัล 1 แถวที่ 9 ในกรณีนี้ เราขอแนะนำให้คุณเผื่อเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเพื่อต่อเครื่อง

Drukair Check-in Counter at Changi Terminal 1

จำนวนสัมภาระที่ให้ผ่านได้ และ จำนวนสัมภาระที่เกินเกณฑ์

สายการบินจำกัดน้ำหนักสัมภาระที่ 30 กิโลกรัมสำหรับผู้โดยสายชั้นธุรกิจ และ 20 กิโลกรัมสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด สำหรับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน จะมีค่าปรับ $10 เหรียญสิงคโปร์ต่อกิโลสำหรับเที่ยวบิน สิงคโปร์ – พาโร และ $7 เหรียญสิงคโปร์จากสิงคโปร์ – กัลกัตต้า

สกายวิวเลานจ์สำหรับผู้โดยสายชั้นธุรกิจ

สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ (เจ คลาส) บนเครื่อง KB501 ผู้โดยสารสามารถใช้สกายวิวเลานจ์ใกล้กับทรานสเฟอร์เลานจ์ ดี เพื่อใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกหลังจากรับบอร์ดดิ้งพาสแล้ว

Planning to travel to Bhutan during a festival?

On popular dates of travel such as during festival time, flight tickets tend to get fully reserved 5 months prior. Due to limited flight and seats available, we recommend you to reserve your ticket as early as possible. You can reserve your ticket for free with us and plan your trip to Bhutan with a peace of mind knowing that you will have a spot on your flight to Bhutan.