โรงแรทในกังที

โรงแรมเทวาเชน (Dewachen) แวดล้อมด้วยป่าสนในหุบเขาที่สวยงาม ขึ้นชื่อในเรื่องของทุ่งหญ้าและนกกระเรียนคอดำ


โฮมสเตย์ การพักแบบโฮมสเตย์ในบ้านไร่ภูฏานแบบดั้งเดิม จะเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับไมตรีจิตของครอบครัวชาวภูฏานโดยทั่วไป


ที่พักเป็นไม้และหินสุดพิเศษ เปิดในเดือนพฤศจิกายน 2013


Written by Cipto Handoyo