Book Now

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

Rating: 3 stars

เมื่อก่อนโรงแรมนี้รู้จักในชื่อว่าโรงแรมแทนดินลิง (Tandinling Hotel) โรงแรมเมตต้า (Metta Resort & Spa) เพิ่งก่อสร้างมาได้ 3 ปีตั้งแต่ ค.ศ. 2011

เมื่อก่อนโรงแรมเมตต้าเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรงแรมแทนดินลิง โรงแรมแห่งนี้เพิ่งก่อสร้างมาได้ 3 ปีตั้งแต่ ค.ศ. 2011 และมีการปรับปรุงเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 ที่นี่ได้รับการจัดอันอยู่ในระดับสูงในเรื่องของอาหารและการบริการ

เคล็ดลับพิเศษ

เจ้าของเมตต้าเป็นคนในประเทศภูฏานเองที่แต่งงานกับภรรยาชาวจีนจากประเทศมาเลเซีย นอกจากการปรุงอาหารในแบบภูฏานและแบบตะวันตกแล้ว ห้องครัวของโรงแรมยังได้รับการฝึกอบรมด้านการปรุงอาหารจีน นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรู้สึกประทับใจที่รู้ว่าพวกเขาสามารถสั่งบักกุ๊ดเต๋ได้ ซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของชาวจีนจากห้องครัวของโรงแรมเอง นี่เป็นเพียงโรงแรมแห่งเดียวในประเทศภูฏานที่มีการติดตั้งผ้าห่มไฟฟ้าในฤดูหนาว นักท่องเที่ยวยังสามารถเช่าชั่วโมงการนวดเท้าได้ด้วยจากเจ้าของโรงแรม

บทสรุป

โรงแรมเมตต้าน่าจะเป็นโรงแรมอันดับสูงสุดในระดับโรงแรม 3 ดาวที่ประเทศภูฏาน การต้อนรับอย่างอบอุ่นของเจ้าของ เป็นสิ่งที่ทำให้ชนะใจของแขกผู้มาเยือนอย่างต่อเนื่อง โรงแรมแห่งนี้ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจากเอเชียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นับเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงและมีการจำกัดจำนวนห้องพัก โรงแรมเมตต้าทำงานร่วมกับตัวแทนการท่องเที่ยวที่สำคัญ 4 แห่งในประเทศภูฏาน ดรุคเอเซียเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักนั้น นี่ยังเป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะเก็บเงินจากตัวแทนท่องเที่ยวขนาดเล็ก
 

No of rooms: 7 deluxe, 22 superior deluxe, 3 deluxe suite

WiFi: Free

Spa Facilities: Hot stone bath, massage, salon and yoga room

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

Rating: 3 stars

เมื่อก่อนโรงแรมนี้รู้จักในชื่อว่าโรงแรมแทนดินลิง (Tandinling Hotel) โรงแรมเมตต้า (Metta Resort & Spa) เพิ่งก่อสร้างมาได้ 3 ปีตั้งแต่ ค.ศ. 2011

เมื่อก่อนโรงแรมเมตต้าเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรงแรมแทนดินลิง โรงแรมแห่งนี้เพิ่งก่อสร้างมาได้ 3 ปีตั้งแต่ ค.ศ. 2011 และมีการปรับปรุงเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 ที่นี่ได้รับการจัดอันอยู่ในระดับสูงในเรื่องของอาหารและการบริการ

เคล็ดลับพิเศษ

เจ้าของเมตต้าเป็นคนในประเทศภูฏานเองที่แต่งงานกับภรรยาชาวจีนจากประเทศมาเลเซีย นอกจากการปรุงอาหารในแบบภูฏานและแบบตะวันตกแล้ว ห้องครัวของโรงแรมยังได้รับการฝึกอบรมด้านการปรุงอาหารจีน นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรู้สึกประทับใจที่รู้ว่าพวกเขาสามารถสั่งบักกุ๊ดเต๋ได้ ซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของชาวจีนจากห้องครัวของโรงแรมเอง นี่เป็นเพียงโรงแรมแห่งเดียวในประเทศภูฏานที่มีการติดตั้งผ้าห่มไฟฟ้าในฤดูหนาว นักท่องเที่ยวยังสามารถเช่าชั่วโมงการนวดเท้าได้ด้วยจากเจ้าของโรงแรม

บทสรุป

โรงแรมเมตต้าน่าจะเป็นโรงแรมอันดับสูงสุดในระดับโรงแรม 3 ดาวที่ประเทศภูฏาน การต้อนรับอย่างอบอุ่นของเจ้าของ เป็นสิ่งที่ทำให้ชนะใจของแขกผู้มาเยือนอย่างต่อเนื่อง โรงแรมแห่งนี้ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจากเอเชียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นับเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงและมีการจำกัดจำนวนห้องพัก โรงแรมเมตต้าทำงานร่วมกับตัวแทนการท่องเที่ยวที่สำคัญ 4 แห่งในประเทศภูฏาน ดรุคเอเซียเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักนั้น นี่ยังเป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะเก็บเงินจากตัวแทนท่องเที่ยวขนาดเล็ก
 

No of rooms: 7 deluxe, 22 superior deluxe, 3 deluxe suite

WiFi: Free

Spa Facilities: Hot stone bath, massage, salon and yoga room