โรงแรมในวังดู

รีสอร์ท Kichu เป็นรีสอร์ทอันงดงามและสันโดษ ตั้งอยู่บนแม่น้ำ หลบหลีกจากความน่าแน่นวุ่นวายขณะอยู่ในภูฏาน


Dragon's Nest ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ Punatsangchu ใน Wangdiphodrang


ชมทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำและหมู่บ้านต่างๆ ใน Wangdue ได้จาก Punatshangchhu


ตั้งอยู่ระหว่างเมือง Khuru และ Bajo กับทิวทัศน์น่าอัศจรรย์ของแม่น้ำ Puna Tsang Chu


สร้างอยู่บนที่ดินจากบรรพบุรุษของครอบครัว มีหุบเขาอยู่เบื้องหน้า Dang Chu และ PunaTsang Chu ที่บรรจบกัน


Written by Cipto Handoyo