10 วัน ทัวร์ดินแดนมังกร

NaN / 5.0
1 Reviews ( Read Reviews )
  • Tour of the Dragon

    Tour of the Dragon
    Tour of the Dragon

  • Tour of the Dragon

    Tour of the Dragon
    Tour of the Dragon

วันงาน 6 กันยายน 2014
ไฮไลท์ ทัวร์แดนมังกร เส้นทางแข่งขันจักรยานภูเขา
ราคามาตรฐาน 2,650 เหรียญสหรัฐต่อ 1 ท่าน
2,560 เหรียญสหรัฐต่อท่าน สำหรับกลุ่ม 2 ท่าน
2,290 เหรียญสหรัฐต่อท่าน สำหรับกลุ่ม 3 ท่านขึ้นไป

ราคาที่เสนอรวมค่าบริการ แต่ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็คเกจและคำถามที่พบบ่อย
ค่าเข้าร่วมงาน 300 เหรียญสหรัฐ (วันลงทะเบียนวันสุดท้ายคือวันที่ 15 สิงหาคม 2014)


จัดขึ้นในวันเสาร์แรกของเดือนกันยายนองทุกปี เมื่อหน้าฝนผ่านพ้นไป และ อากาศเย็นเริ่มคืบคลานเข้ามา ในขณะที่ความร้อนกำลังค่อยๆหายไป นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแข่งขัน การแข่งขันจักรยานภูเขาที่ท้าทายที่สุดจะนำผู้เข้าแข่งขันผ่านพื้นที่ตอนกลางและตอนตะวันตกของประเทศภูฏาน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 268 กิโลเมตรของเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงาม
 

Day 1

     เดินทางมาถึง Paro ประเทศภูฏาน

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
ทาซอง (Ta Dzong) - เดิมทีซองนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอรักษาการ ก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในปี 1968 (2511) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมของเก่า, สิ่งทอ, อาวุธ และวัตถุของใช้ในครัวเรือนต่างๆมากมาย
 
Paro (Rinpung) Dzong มีความหมายว่า ป้อมปราการบนอัญมณี เนื่องจากที่นี่ถูกสร้างโดยใช้หินแทนดินเหนียว ถือเป็นตัวอย่างอันเยี่ยมยอดของสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 และเป็นหนึ่งใน dzong ที่น่าประทับใจมากที่สุดในภูฏาน ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นศูนย์ราชการแห่ง Paro สะพานคานที่ทอดข้ามแม่น้ำนั้นเสียหายจากอัคคีภัยในปี 1907 และภายหลังก็ถูกน้ำท่วมพัดพาไป ทำให้โครงสร้างดั้งเดิมนั้นหายไป

Hotels:

Day 2

     จาก Paro สู่ Bumthang

Elevation 2,600 m - 4,000 m     Weather in Bumthang
ในตอนเช้า เราโดยสารสายการบินภายในประเทศไปยัง Bumthang หนึ่งในหุบเขาที่สวยงามที่สุดในภูฏาน และยังเป็นดินแดนใจกลางของพระพุทธศาสนาในภูฏาน เราจะเดินขึ้นเขาในหนึ่งวันไปยัง Tamshing Goemba ซึ่งสร้างในปี 1501 โดยนักบุญในพระพุทธศาสนา ท่าน Pema Lingpa จากนั้นจะไปเยี่ยมชม Kurjey Lhakhang หนึ่งในวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ทีสุดในภูฏาน ซึ่งสร้างโดย Guru Rinpoche เมื่อปี 1652 ที่นี่เป็นที่ตั้งของหินที่มีรอยประทับร่างของท่าน ต่อมาเราจะมุ่งหน้าไปยัง Jambay Lhakhang ซึ่งสร้างในปี 659 โดยกษัตริย์ทิเบต Sontsen Gampo เพื่อสะกดปีศาสสตรีที่ขัดขวางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลังจากนั้น เราจะไปชม Jakar Dzong ซึ่งสร้างเพื่อเป็นอาราม ในปี 1549 โดยปู่ทวดของ Zhabdrung        
 

Hotels:

Day 3

     การเดินทางแห่งมังกร จาก Bumthang สู่ Thimphu

Elevation 2,320 m     Weather in Thimphu
วันนี้เป็นวันแข่งขันจักรยานเสือภูเขา การเดินทางแห่งมังกร (Tour of the Dragon) ซึ่งเริ่มต้นจาก Bumthang ในตอนกลางของภูฏาน การแข่งขันเป็นระยะทาง 268 กิโลเมตร ข้ามจุดชมวิวบนภูเขาสูง 4 ลูก ความสูงระหว่าง 1,200 ม. ถึง 3,340 ม. ก่อนจะเข้าสู่เส้นชัยที่หอนาฬิกาในเมืองหลวง Thimphu ทางตะวันตกของภูฏาน โดยเดินทางตาม Bumthang Chhu 2,610 ม. จากนั้นปีขึ้นไปยัง Kiki La 2,950 ม. ไปสู่ Yotongla 3,425 ม. จนไปถึง Pelela 3,390 ม. และตามด้วย Dochula 3,116 ม. หลังออกจาก Dochula จะเป็นทางลงเนินทั้งหมด จนมาถึง Thimphu 2, 320 ม. และมีเส้นทางปีนป่ายเล็กน้อยไปสู่หอนาฬิกาที่จัตุรัสกลางเมือง Thimphu          
 

Hotels:

Day 4

     Sightseeing in Thimphu

Elevation 2,320 m     Weather in Thimphu
ทิมพูซอง (Thimphu Dzong) - ซองที่ใหญ่ที่สุดในภูฏานอีกทั้งยังเป็นสำนักงานของกษัตริย์ภูฏาน
 
เจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) - สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริยองค์ก่อน Jigme Dorji Wangchuk
 
จากนั้น เราจะขับรถไปยังสถานที่ทางพระพุทธศาสนา ที่มีพระพุทธรูป Dordenma ประดิษฐานอยู่ พระพุทธรูปบรอนซ์ที่สูงถึง 169 ฟุต สามารถมองเห็นได้จากจุดต่างๆ ใน Thimphu ถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุดที่เป็นสถานที่อันสมบูรณ์แบบสำหรับการชมวิวพาโนรามาอันงดงามของเมือง
 
 

Hotels:

Day 5

     จาก Thimphu สู่ Punakha

Elevation 1,300 m     Weather in Punakha
เส้นทางโดชูลา (Dochula Pass) - ณ โดชูลา ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเส้นทางระหว่างทิมพูและปูนาคา คุณจะสามารถชมยอดเจดีย์ หรือ chortens ทั้ง 108 เจดีย์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการสู้รบกับทหารอินเดีย และเพื่อเป็นการปลดปล่อยวิญญาณของผู้สละชีวิตในการต่อสู้ครั้งนั้น
 
วัดชีมี (Chhimi Lhakhang)   - ผู้เคร่งพระเจ้าหรือที่รู้จักในชื่อ ดรุคปา คุนเล (Drukpa Kinley) เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านสัญลักษณ์ลึงค์ ไกด์ของคุณจะเล่าเรื่องราวในอดีตระหว่างการชมวัดชีมี (Chhimi Lhakhang) รูปปั้นของผู้เคร่งพระเจ้านั่งตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้ อย่าพลาดชมภาพวาดฝาผนัง ชาวญี่ปุ่นและชาวอเมริกันเยี่ยมชมวัดแห่งนี้และขอพรเรื่องบุตรของพวกเขา แล้วคุณล่ะต้องการมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้เพื่อขอพรหรือไม่
 
ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) - ตั้งแต่การก่อสร้างในปี 1637 (2108) ซองแห่งนี้ใช้เป็นที่พํานักของพระสังฆราช หรือเจเคนโป (Je Khenpo) และเหล่าคณะสงค์หลวงในช่วงฤดูหนาว ซองแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามของภูฏาน ซึ่งแม้จะถูกภัยอันตรายจากไฟไหม้และนํ้าท่วมเข้าทําลาย แต่การบูรณะอย่างรอบคอบก็สามารถนําความวิจิตรกลับมาได้
 
เจดีย์ กำซำ ยูเล นัมยัล (Khamsum Yelley Namgnal Chorten) – เจดีย์แห่งนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมภูฏานอันดีเลิศซึ่งไม่เหมือนใคร เป็นหนึ่งเดียวในโลก ใช้เวลาก่อสร้างถึง 8 ปีครึ่ง รายละเอียดของเจดีย์เป็นปูนปั้น และภาพวาดทางพุทธศาสนา"
 

Hotels:

Day 6

     Punakha to Gangtey to Punakha

Elevation 3,000 m     Weather in Gangtey
วันนี้เราเดินทางไปยังหุบเขา Phobjikha (Gangtey) ซึ่งเป็นที่อาศัยในฤดูหนาวของนกกระสาคอดำ (Grus nigricollis) เราสามารถพบนกที่งามสง่าแต่ขี้อายนี้ได้ประมาณ 600 ตัว ซึ่งอพยพมาจากทิเบตในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม หุบเขารูปถ้วยแห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า คุณจึงอาจพบสัตว์พื้นถิ่นอื่นๆ ในภูฏาน ได้แก่ เก้ง กวางป่า เลียงผา หรือจามรี  
 

Hotels:

Day 7

     วัน7 พูนาคา:ธิมพู

Elevation 2,320 เมตร     Weather in Thimphu

พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ (Textile Museum) - ร่วมเข้าชมศิลปะการทอผ้าแบบดั้งเดิมของภูฏาน
โรงงานทำกระดาษ (Papermaking Factory) - ร่วมชมศิลปะการทำกระดาษ
ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) - ป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดในราชอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่ห้าไมล์จากเมืองทิมพู
พิพิธภัณฑ์มรดกภูฎาน (Heritage Museum) - พิพิธภัณฑ์นี้นําแสดงสิ่งประดิษฐ์ในครัวเรือนต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงผู้คนตั้งแต่อดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน
 

Hotels:

Day 8

     วัน8 พาโร:หา

Elevation 2,280 เมตร     Weather in Paro

เราจะขับรถผ่านเชเล ลา (Chele La) ในเส้นทางนี้คุณจะมองเห็นหุบเขาปาโรด้านหนึ่ง และหุบเขาหา (Haa) อีกด้านหนึ่ง ณ ที่นี้ เราสามารถหยุดพักเพื่อปิกนิกได้ตามความต้องการ เราจะเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในหุบเขาหา ก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่หุบเขาคัทโช (Katsho) เข้าชมคัทโชซอง (Katsho Dzong)หุบเขาหานั้นเพิ่งเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวเมื่อปี 2002 (2545) เพราะฉะนั้นความเป็นอยู่และสิ่งก่อสร้างของที่นี่ยังคงความดั้งเดิมของภูฏานเอาไว้มาก นอกจากนี้โรงแรมที่ได้มาตรฐานก็ยังมีไม่มาก เราจึงจะเดินทางกลับปาโรเพื่อเข้าที่พักสําหรับวันนี้

Hotels:

Day 9

     Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
อารามทักซัง (Taktsang Monastery) - หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่งดงามและสําคัญที่สุดของภูฏานคืออารามทักซัง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นศิลปะก่อสร้างอันสวยงาม อารามนี้ยังมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอีกด้วย
 
Kyichu Lhakhang  - วัด Kyichu - หลังจากรับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น เราจะเข้าชม วัด Kyichu ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของภูฏาน
 

Hotels:

Day 10

     ออกจาก Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
วันนี้ เราจะบอกลาประเทศแถบหิมาลัยอันสวยงามแห่งนี้ และโดยสารเที่ยวบินเช้าเพื่อเดินทางกลับ เราหวังว่าจากนี้คุณจะได้เพื่อนใหม่ และจะเก็บรูปถ่ายมากมายและความทรงจำอันสวยงามของภูฏานเอาไว้! และเรารอคอยที่จะพบคุณอีกครั้งในดินแดนอันงดงามแห่งมนต์เสน่ห์ไม่สิ้นสุด! Tashi Delek!
 
What's Included

Suitable Months
Prices
What's Excluded

Our Guarantee

Guaranteed Visa approval. We have yet to disappoint a single of our travellers in term of Visa issuance.

Your choice of hotels will be confirmed for your inspection before your arrival. We only book you on hotels which we love and would love again.

We will be happy to change your guide, driver or vehicle on the first two days of arrival in Thimphu if you are not satisfied with our selection. Drop us a note and our hospitality team be on the spot to assist you.

We’re here to help. Our world-class member services team is available by phone or email — there's no automated system or call center; you'll communicate with a real person.

Ask Us A QuestionLogin is required to post a question.

Recent Customer Reviews NaN / 5.0 ( Read Reviews )


NaN % of Our Travellers Recommend This Travel Plan

Sort by: Newest / Oldest