10 วัน กับ NALAKHANG TSHECHU

 • Nalakhang Tshechu

  Nalakhang Tshechu
  Zhana Chham (Black Hats Dance)

 • Nalakhang 戒楚节

  Nalakhang 戒楚节
  Zhana Chham(黑帽舞蹈)

 • Nalakhang Tshechu

  Nalakhang Tshechu
  Enjoy by witnessing Nimalung festival with dance and music.

 • Nalakhang 戒楚节

  Nalakhang 戒楚节
  欣賞尼馬浪節的精彩舞蹈與音樂

 • Jakar Dzong

  Jakar Dzong
  Pitched on a high ground overlooking the town junction, the Dzong was first constructed in 1549 by the great grandfather of the first Shabdrung.

 • 加卡宗

  加卡宗
  建在高地,俯瞰城鎮連結部位,這個宗由第一任夏宗法王首建於1549年。

Day 1

     มาถึงยัง Paro ประเทศภูฏาน

Elevation 1,300 m     Weather in Thimphu
ยินดีต้อนรับสู่ภูฏาน และวันแรกของคุณในดินแดนมหัศจรรย์แห่งมังกรสายฟ้า! ทันทีเมื่อมาถึงสนามบินนานาชาติ Paro ที่นอกโถงผู้โดยสารขาเข้า คุณจะได้รับการต้อนรับโดยหนึ่งในไกด์ของเรา ที่ระดับความสูงกว่า 7,300 ฟุตเหนือน้ำทะเล คุณจำเป็นต้องปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมในที่สูง เราจึงจะทำให้สบายๆ โดยการขับรถเพียงสั้นๆ ไปยังโรงแรมของคุณ เพลิดเพลินไปกับมื้อกลางวันแบบภูฏาน และจากนั้นไปเที่ยวชมสถานที่บางแห่งรอบๆ เมืองหลวง Thimphu   
 
จากนั้น เราจะขับรถไปยังสถานที่ทางพระพุทธศาสนา ที่มีพระพุทธรูป Dordenma ประดิษฐานอยู่ พระพุทธรูปบรอนซ์ที่สูงถึง 169 ฟุต สามารถมองเห็นได้จากจุดต่างๆ ใน Thimphu ถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุดที่เป็นสถานที่อันสมบูรณ์แบสำหรับการชมวิวพาโนรามาอันงดงามของเมือง
 
เจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) - สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริยองค์ก่อน Jigme Dorji Wangchuk
 
ทิมพูซอง (Thimphu Dzong) - ซองที่ใหญ่ที่สุดในภูฏานอีกทั้งยังเป็นสำนักงานของกษัตริย์ภูฏาน

Hotels:

Day 2

     จาก Punakha สู่ Bumthang

Elevation 2,600 m - 4,000 m     Weather in Punakha
ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) - ตั้งแต่การก่อสร้างในปี 1637 (2108) ซองแห่งนี้ใช้เป็นที่พํานักของพระสังฆราช หรือเจเคนโป (Je Khenpo) และเหล่าคณะสงค์หลวงในช่วงฤดูหนาว ซองแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามของภูฏาน ซึ่งแม้จะถูกภัยอันตรายจากไฟไหม้และนํ้าท่วมเข้าทําลาย แต่การบูรณะอย่างรอบคอบก็สามารถนําความวิจิตรกลับมาได้
 
วัดชีมี (Chhimi Lhakhang)   - ผู้เคร่งพระเจ้าหรือที่รู้จักในชื่อ ดรุคปา คุนเล (Drukpa Kinley) เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านสัญลักษณ์ลึงค์ ไกด์ของคุณจะเล่าเรื่องราวในอดีตระหว่างการชมวัดชีมี (Chhimi Lhakhang) รูปปั้นของผู้เคร่งพระเจ้านั่งตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้ อย่าพลาดชมภาพวาดฝาผนัง ชาวญี่ปุ่นและชาวอเมริกันเยี่ยมชมวัดแห่งนี้และขอพรเรื่องบุตรของพวกเขา แล้วคุณล่ะต้องการมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้เพื่อขอพรหรือไม่

Hotels:

Day 3

     Bumthang

Elevation 2,600 m - 4,000 m     Weather in Bumthang

หุบเขา Bumthang รู้จักกันว่าเป็นดินแดนศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในภูฏาน เมื่อ ค.ศ. 746 กล่าวกันว่า Guru Rinpoche ได้มายังที่นี่เพื่อขับไล่ปีศาจจากกษัตริย์ และได้เปลี่ยนผู้คนให้หันไปนับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้ความสันติสุขกลับคืนมาสู่ภูมิภาค Guru Rinpoche ได้อาศัยอยู่ในหุบเขานี้เพื่อสร้างวัดมากกว่า 40 แห่ง

Hotels:

Day 4

     Bumthang

Elevation 2,600 m - 4,000 m     Weather in Paro
Nimalung Tshechu นั้นมีจุดเด่นด้วยการแสดง thangkha (ภาพเขียน) จากศิลปะไหมปะติดขนาดมหึมา ที่หาได้ยาก ซึ่งแสดงรูป Guru Padmasambava หรือเทพองค์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในตอนรุ่งเช้า  
 
ในตอนเช้า เราจะเดินขึ้นเขาไปยัง Tamshing Goemba ที่สร้างในปี 1501 โดยนักบุญทางพระพุทธศาสนา Pema Lingpa เราจะไปชม Kurjey Lhakhang (ล่างซ้าย) อีกด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในอารามที่ศักดิ์ที่สุดในภูฏาน สร้างโดย Guru Rinpoche ในปี 1652 ที่นี่เป็นที่ตั้งของหินที่มีรอยประทับร่างกายอยู่ ตำนานกล่าวว่า ท่าน Guru Rinpoche ได้สำแดงเป็นครุฑ เพื่อปราบปีศาจ Shelging Karpo ซึ่งกลายร่างเป็นสิงโตขาว   
 
และเราจะไปเยี่ยมชม Jambay Lhakhang ซึ่งสร้างในปี 659 โดยกษัตริย์ทิเบต Sontsen Gampo เพื่อสะกดปีศาจสตรีที่ขัดขวางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หากมาในเดือนตุลาคม จะมีงาน Jambay Lhakhang Drup ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลที่มีสีสันที่สุดในภูฏาน 
 
ในตอนบ่าย เราจะเดินขึ้นไปยังหุบเขา Thangbi ข้ามสะพานแขวนเพื่อไปเยี่ยมชม Thangbi Lhakhang ซึ่งสร้างในศตวรรษที่ 14 โดยทางถนนที่ไม่ลาดยาง  

Hotels:

Day 5

     จาก Bumthang สู่ Gangtey

Elevation 3,000 m     Weather in Paro
ระหว่างทางสู่ Gangtey เราจะผ่าน Trongsa ซึ่งเป็นต้นกำเนิดราชวงศ์ Wangchuck โดยมึความหมายว่าเมืองใหม่ วัดแห่งแรกสร้างขึ้นที่นี่ในปี 1543 กษัตริย์แต่ละพระองค์ของภูฏานจะทรงแต่งตั้งตำแหน่ง Trongsa Penlop (ผู้ว่าราชการ) ก่อนจะทรงสวมมงกุฎกาเหว่า (Raven Crown)
 
Trongsa Dzong สร้างขึ้นในปี 1644 และควบคุมโดยราชวงศ์ Wangchuck จนกระทั่งพวกเขาได้เป็นผู้ปกครองภูฏานในปี 1907 เนื่องจากมีถนนเพียงเส้นเดียวที่เชื่อมต่อด้านตะวันออกและตะวันตกของภูฏาน การค้าขายทั้งหมดจึงถูกควบคุมที่ dzong แห่งนี้ ที่นี่เจริญรุ่งเรืองขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของ Zhabdrung Ngawang Namgyal โครงสร้างอันใหญ่โตซึ่งมีกำแพงสูง ทำให้สามารถปิดการค้าระหว่างตะวันออกและตะวันตกทั้งหมดได้โดยการปิดประตู   
 

Hotels:

Day 6

     Gangtey

Elevation 3,000 m     Weather in Paro
วันนี้เราเดินทางไปยังหุบเขา Phobjikha (Gangtey) ซึ่งเป็นที่อาศัยในฤดูหนาวของนกกระสาคอดำ (Grus nigricollis) เราสามารถพบนกที่งามสง่าแต่ขี้อายนี้ได้ประมาณ 600 ตัว ซึ่งอพยพมาจากทิเบตในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม หุบเขารูปถ้วยแห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า คุณจึงอาจพบสัตว์พื้นถิ่นอื่นๆ ในภูฏาน ได้แก่ เก้ง กวางป่า เลียงผา หรือจามรี  
Gangtey Goemba เป็นอารามในศตวรรษที่ 17 ซึ่งสร้างอยู่บนเนินเขา สามารถมองลงมาเห็นหุบเขาทั้งหมดได้ ที่นี่เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของสถาปัตยกรรมแบบทิเบต โถงสำหรับสวดมนต์ (tshokhang) จะมีเสาหลักแปดต้น ในศตวรรษที่ 15 นักบุญทางพุทธศาสนา Pema Lingpa ได้พยากรณ์ว่าจะมีวัดถูกสร้างขึ้นที่นั่น และคำสอนของท่านจึงจะเผยแผ่ไป ในปี 1613 หลานชายของท่าน ซึ่งเป็น Pema Lingpa มาเกิดใหม่ ได้ตอบสนองคำพยากรณ์โดยการสร้างวัด Nyingma ที่ตำแหน่งดังกล่าว Kuenzang Chholing เป็นอาคารสีขาวที่อยู่ข้างๆ เป็นที่ซึ่งพระจะไปวิปัสสนาเป็นเวลา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน 
 
ในขณะเที่ยวชมหุบเขา Gantey คุณสามารถเข้าพักในโรงแรมหรือห้องพักของครอบครัวท้องถิ่น ในบ้านสวนหลังเล็กๆ โอกาสอันหาที่ไหนไม่ได้นี้จะทำให้คุณได้รู้จักครอบครัวของชาวภูฏานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยการพบปะพูดคุยกับพวกเขาอย่างเป็นส่วนตัว 
 

Hotels:

Day 7

     Gangtey to Thimphu

Elevation 2,320 m     Weather in Paro
พิพิธภัณฑ์มรดกภูฎาน (Heritage Museum) - พิพิธภัณฑ์นี้นําแสดงสิ่งประดิษฐ์ในครัวเรือนต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงผู้คนตั้งแต่อดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน
 
พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ (Textile Museum) - ร่วมเข้าชมศิลปะการทอผ้าแบบดั้งเดิมของภูฏาน
 
โรงงานทำกระดาษ (Paper making Factory) - ร่วมชมศิลปะการทำกระดาษ
 
ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) - ป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดในราชอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่ห้าไมล์จากเมืองทิมพู
 

Hotels:

Day 8

     Thimphu to Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
หุบเขาพาโร (Paro Valley) - หุบเขาที่สวยงามนี้เป็นที่ตั้งของพระราชวังและวัดโบราณหลายแห่ง สนามบินแห่งเดียวของประเทศอยู่ในเมืองพาโร ตอนเหนือสุดของหุบเขาหาเป็นที่ตั้งของภูเขาโจโมลหารี (Jomolhari) (7,300 เมตร) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำพาชู (Pachu) ที่ไหลผ่านหุบเขา ด้านเป็นสถานที่แนะนำในเมืองพาโร
 
Pปาโรซอง (Paro Dzong)  - ป้อมปราการอันยิ่งใหญ่นี้เป็นทั้งสถานที่สําคัญทางศาสนา และเป็นศูนย์อำนวยการบริหารของเขตปาโรอีกด้วย
 
ทาซอง (Ta Dzong) - เดิมทีซองนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอรักษาการ ก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในปี 1968 (2511) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมของเก่า, สิ่งทอ, อาวุธ และวัตถุของใช้ในครัวเรือนต่างๆมากมาย

Hotels:

Day 9

     Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
อารามทักซัง (Taktsang Monastery) - หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่งดงามและสําคัญที่สุดของภูฏานคืออารามทักซัง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นศิลปะก่อสร้างอันสวยงาม อารามนี้ยังมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอีกด้วย
 
ดรุคยาลซอง (Drukgyal Dzong)  - ซองแห่งนี้สร้างขึ้นโดย ท่าน Shabdrung Ngawang Namgyal ผู้เป็นอีกแรงกําลังสําคัญในการเผยแพร่ศาสนา และวางรากฐานการปกครองในภูฏาน ปัจจุบันซองนี้ได้ถูกทำลายด้วยไฟจากอุบัติเหตุ และเหลือเพียงซากปรักหักพังของอดีตอันรุ่งโรจน์
 
Kyichu Lhakhang  - วัด Kyichu - หลังจากรับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น เราจะเข้าชม วัด Kyichu ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของภูฏาน

Hotels:

Day 10

     ออกจาก Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
วันนี้ เราจะบอกลาประเทศแถบหิมาลัยอันสวยงามแห่งนี้ และโดยสารเที่ยวบินเช้าเพื่อเดินทางกลับ เราหวังว่าจากนี้คุณจะได้เพื่อนใหม่ และจะเก็บรูปถ่ายมากมายและความทรงจำอันสวยงามของภูฏานเอาไว้! และเรารอคอยที่จะพบคุณอีกครั้งในดินแดนอันงดงามแห่งมนต์เสน่ห์ไม่สิ้นสุด! Tashi Delek!
 
What's Included

Suitable Months
 • Festival Date: 3rd - 5th December 2017
Prices
 • For Travel during the months of: Dec-Feb and Jun-Aug
 • USD 2,209 for 1 person traveler
 • USD 2,119 per person for 2 person travelers
 • USD 1,849 per person for group with 3 or more
What's Excluded

Our Guarantee

Guaranteed Visa approval. We have yet to disappoint a single of our travellers in term of Visa issuance.

Your choice of hotels will be confirmed for your inspection before your arrival. We only book you on hotels which we love and would love again.

We will be happy to change your guide, driver or vehicle on the first two days of arrival in Thimphu if you are not satisfied with our selection. Drop us a note and our hospitality team be on the spot to assist you.

We’re here to help. Our world-class member services team is available by phone or email — there's no automated system or call center; you'll communicate with a real person.

Ask Us A QuestionLogin is required to post a question.