10 วัน กับ PADTSHELLING KUCHEY

 • Jakar Dzong

  Jakar Dzong
  Pitched on a high ground overlooking the town junction, the Dzong was first constructed in 1549 by the great grandfather of the first Shabdrung.

 • 加卡宗

  加卡宗
  建在高地,俯瞰城鎮連結部位,這個宗由第一任夏宗法王首建於1549年。

 • Ura Valley

  Ura Valley
  Enjoy an excursion to Ura valley which will be around four hours driving back and forth.

 • 烏拉山谷

  烏拉山谷
  游覽烏拉山谷需四小時的來回車程。

 • Trongsa Dzong

  Trongsa Dzong
  Once the seat of the Wangchuck dynasty of Poenlops (Governors)

 • 通薩宗

  通薩宗
  曾經是王曲克王朝Poenlops的座位

เกี่ยวกับอาราม Padtshelling
 
อาราม Padtshelling ใน Bumthang ประเทศภูฏาน ตั้งอยู่บนยอดเขาทางตะวันออกของ Kuje Lhakhang ชื่อ “Padtshelling” มีความหมายว่า สถานที่ซึ่งมีดอกไม้เติบโตจำนวนมาก และชนิดของดอกไม้ที่โตที่นี่ก็รู้จักกันในท้องถิ่นในชื่อ Meto Dong-do-la
 
อารามนี้ตั้งขึ้นโดย Padtshelling Tulku คนแรก คือ Drupthop Namgyal Lhendub ในปี 1769 ตามคำทำนายของ Lhasa Jowo หลังจากนั้น อารามแห่งนี้ได้กลายเป็นศาสนอาสน์ของการกำเนิดในชาติต่อๆ มา และชาติต่อมาของท่านก็รู้จักกันว่า Padtshelling Tulku ส่วน Pema Kuenzang Tenzin Jamtsho ซึ่งเป็น Padtshelling Tulku คนปัจจุบัน นั้นเป็นชาติที่ 5 และกำเนิดในปี 1960 เป็นทายาทแห่ง Terton Dorje Lingpa ผู้ยิ่งใหญ่แห่ง Bumthang Tang ท่านถูกระบุว่าเป็นชาติที่ 5 ของ Padtsheling Tulku ตั้งแต่ยังเยาว์วัย       
 
Padtshelling Tulku คนแรก ท่าน Drupthob Namgyal Lhendrup ได้จากไปเมื่ออายุ 68 ปี ในปี 1786 ตรงกับวันที่ 20 เดือน 4 ปีม้าไฟ หลังจากนั้น ทุกๆ ปีจึงมีการระลึกถึงวันครบรอบการจากไปของผู้ก่อตั้งอาราม Padtshelling Phurpa Drupchen จัดเป็นเวลา 9 วัน และตามด้วย Padtselling Kuche เป็นเวลา 3 วัน   
 
เกี่ยวกับงานเทศกาล
 
ในงาน Padtshelling Kucho ในวันแรก คือ”วันที่ 19 ของเดือน 4 ของปฏิทินภูฏาน” จะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติพิธีกรรม วันที่สอง คือ”วันที่ 20 ของเดือน 4 ของปฏิทินภูฏาน” จะมีการปฏิบัติพิธีกรรม ร่วมกับการคลี่ thongdrol ทั้ง 3 ประภท และการระบำหน้ากากให้สาธารณชนได้ชม และเป็นการอวยพรให้อายุยืน thongdrol มีอายุประมาณ 1200 ปี และวันสุดท้าย ”วันที่ 21 ของเดือน 4 ของปฏิทินภูฏาน” จะทุ่มเทให้กับการให้พร Phurpai Sa Wang แก่สาธารณชนด้วยการระบำหน้ากาก Phurpa มีอายุประมาณ 295 ปี      
 
What's Included

Suitable Months
 • Festival Date: 14th - 15th June 2017
Prices
 • For Travel during Padtshelling Kuchey Festival
 • USD 2,659 for 1 person traveler
 • USD 2,569 per person for 2 person travelers
 • USD 2,299 per person for group with 3 or more
What's Excluded

Our Guarantee

Guaranteed Visa approval. We have yet to disappoint a single of our travellers in term of Visa issuance.

Your choice of hotels will be confirmed for your inspection before your arrival. We only book you on hotels which we love and would love again.

We will be happy to change your guide, driver or vehicle on the first two days of arrival in Thimphu if you are not satisfied with our selection. Drop us a note and our hospitality team be on the spot to assist you.

We’re here to help. Our world-class member services team is available by phone or email — there's no automated system or call center; you'll communicate with a real person.

Ask Us A QuestionLogin is required to post a question.