12 วัน กับ PRAKHAR TSHECHU

5.0 / 5.0
8 Reviews ( Read Reviews )
 • Jakar Dzong

  Jakar Dzong
  Pitched on a high ground overlooking the town junction, the Dzong was first constructed in 1549 by the great grandfather of the first Shabdrung.

 • 加卡宗

  加卡宗
  建在高地,俯瞰城鎮連結部位,這個宗由第一任夏宗法王首建於1549年。

วันเทศกาล 7 พฤศจิกายน 2014 - 9 พฤศจิกายน 2014
ไฮไลท์ เทศกาลพราคาร์
ราคาเริ่มต้น USD 3,230 เหรียญสหรัฐ สำหรับกลุ่ม 1 คน
USD 3,120 เหรียญสหรัฐ ต่อท่านสำหรับกลุ่ม 2 คน
USD 2,790 เหรียญสหรัฐ ต่อท่านสำหรับกลุ่มมากกว่า 3 คนขึ้นไป

ราคาที่แจ้งรวมค่าบริการแล้ว ไม่รวมค่าเครื่องบิน
มีอะไรรวมอยู่ในแพ็กเกจนี้บ้าง และ คำถามที่พบบ่อย

 

Day 1

     วันที่ 1 : เดินทางมาถึงเมืองปาโร ประเทศภูฏาน

Elevation 2,280 เมตร     Weather in Paro

ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติพาโร คุณจะได้รับการต้อนรับจากไกด์ของเราที่ประตูทางออก วันนี้เราจะท่องเที่ยวแบบสบาย ๆ เพื่อให้คุณปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศ เราจะนั่งรถไปยังเมืองทิมพู (Thimphu) เข้าสู่โรงแรมที่พัก และรับประทานอาหารภูฏานเป็นมื้อแรก หลังจากนั้นเราจะพาคุณเยี่ยมชมสถานที่สำคัญบางในเมืองทิมพู

จุดชมพระพุทธรูปที่คุนเซลโพดรัง (Kuensel Phodrang) เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 2012 เป็นรูปปั้นทองแดงสูง 169 ฟุต ของพระพุทธรูปแห่งความเมตตา Vajra Throne Buddha สัญลักษณ์ของสิ่งที่ไม่สามารถทำลาย ซึ่งจะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ พระพุทธรูปรอเพียงการลงสี แต่ผู้ที่มาเยี่ยมชมสามารถขับรถขึ้นไปยังจุดชมพระพุทธรูปและชมพระพุทธรูปที่สูงที่สุดขององค์พระพุทธเจ้า วิวบนหุบเขาทิมพูจากจุดชมพระพุทธรูปนั้นงดงามมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืน

เจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) - สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริยองค์ก่อน Jigme Dorji Wangchuk
ทิมพูซอง (Thimphu Dzong) - ซองที่ใหญ่ที่สุดในภูฏานอีกทั้งยังเป็นสำนักงานของกษัตริย์ภูฏาน
 

Hotels:

Day 2

     วันที่ 2 : ธิมพู:พูนาคา

Elevation 1,300 เมตร     Weather in Punakha

เส้นทางโดชูลา (Dochula Pass)  - ณ โดชูลา ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเส้นทางระหว่างทิมพูและปูนาคา คุณจะสามารถชมยอดเจดีย์ หรือ chortens ทั้ง 108 เจดีย์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการสู้รบกับทหารอินเดีย และเพื่อเป็นการปลดปล่อยวิญญาณของผู้สละชีวิตในการต่อสู้ครั้งนั้น

ปูนาคาซอง (Punakha Dzong)  - ตั้งแต่การก่อสร้างในปี 1637 (2108) ซองแห่งนี้ใช้เป็นที่พํานักของพระสังฆราช หรือเจเคนโป (Je Khenpo) และเหล่าคณะสงค์หลวงในช่วงฤดูหนาว ซองแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามของภูฏาน ซึ่งแม้จะถูกภัยอันตรายจากไฟไหม้และนํ้าท่วมเข้าทําลาย แต่การบูรณะอย่างรอบคอบก็สามารถนําความวิจิตรกลับมาได้

วัดชีมี (Chhimi Lhakhang)  - ผู้เคร่งพระเจ้าหรือที่รู้จักในชื่อ ดรุคปา คุนเล (Drukpa Kinley) เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านสัญลักษณ์ลึงค์ ไกด์ของคุณจะเล่าเรื่องราวในอดีตระหว่างการชมวัดชีมี (Chhimi Lhakhang) รูปปั้นของผู้เคร่งพระเจ้านั่งตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้ อย่าพลาดชมภาพวาดฝาผนัง ชาวญี่ปุ่นและชาวอเมริกันเยี่ยมชมวัดแห่งนี้และขอพรเรื่องบุตรของพวกเขา แล้วคุณล่ะต้องการมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้เพื่อขอพรหรือไม่
 

Hotels:

Day 3

     วันที่ 3 : พูนาคา:บุมแทง

Elevation 2,600 เมตร - 4,000 เมตร      Weather in Bumthang

ผู้เคร่งพระเจ้าหรือที่รู้จักในชื่อ ดรุคปา คุนเล (Drukpa Kinley) เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านสัญลักษณ์ลึงค์ ไกด์ของคุณจะเล่าเรื่องราวในอดีตระหว่างการชมวัดชีมี (Chhimi Lhakhang) รูปปั้นของผู้เคร่งพระเจ้านั่งตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้ อย่าพลาดชมภาพวาดฝาผนัง ชาวญี่ปุ่นและชาวอเมริกันเยี่ยมชมวัดแห่งนี้และขอพรเรื่องบุตรของพวกเขา แล้วคุณล่ะต้องการมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้เพื่อขอพรหรือไม่

Hotels:

Day 4

     วันที่ 4 : บุมธัง

Elevation 2,600 เมตร - 4,000 เมตร      Weather in Bumthang

เขตบุมธังประกอบไปด้วยหุบเขาที่ถือได้ว่าสวยงามที่สุดในภูฏาน และเป็นเขตที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวด พื้นที่นี้เป็นที่อยู่ของสัตว์และพืชหลากหลายประเภท การที่พระโพธิสัตว์ปัทมสัมภวะ หรือกูรู รินโปเช (Guru Rinpoche) และเชื้อสายของท่านได้ใช้เมืองนี้เป็นที่พํานักพักพิง ทำให้บุมธังมีวัดที่ถูกสร้างขึ้นมากกว่า 40 แห่ง
 

Hotels:

Day 5

     วันที่ 5 : บุมธัง:ทรองซา

Elevation 2,316 เมตร     Weather in Trongsa

ปราคา (Prakhar) จะจัดแสดงภาพวาดทังการ์ขนาดยักษ์ที่มีรูปของ กูรู รินโปเช หรือรูปของเทพเจ้าองค์อื่น ๆ ที่สำคัญในศาสนาพุทธ ระหว่างเส้นทางไปกังที เราจะผ่านเมืองตองส่า (Trongsa) หรือ "เมืองใหม่"

ตามความหมายจากภาษาซองคา (Dzongkha) เมืองนี้เป็นต้นกําเนิดของสถาบันพระมหากษัตริย์ภูฎานในปัจจุบัน มหากษัตริย์แต่ละพระองค์ได้ผ่านการรับราชการในฐานะผู้ปกครองเมืองก่อนที่จะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์

ธาซอง (Trongsa Dzong) - แรกเริ่มซองนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการ ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ สิ่งของโบราณต่างๆ พิพิธภัณฑ์นี้มีชื่อเสียงมาก และได้รับการกล่าวถึงในหนังสือของ Christian Schicklgruber ที่ชื่อว่า The Tower of Trongsa, Religion and Power in Bhutan

พิพิธภัณฑ์ตรงซา (ตาซอง) - ตั้งอยู่เหนือหุบเขาในจุดที่ได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมตรงซาซอง (Trongsa Dzong) "หอคอยแห่งตรงซา (Tower of Trongsa)" เล่าเรื่องราวของซองและหุบเขาที่ซึ่งพวกมันทำการเฝ้ามองมากว่าศตวรรษ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนแปลงตาซองให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่ออุทิศแด่ราชวงศ์วังชุก สถานที่แห่งนี้เป็นที่จัดงานฉลองชาติครบ 100 ปี แห่งการปกครอง มันถูกฟื้นฟูเป็นพิพิธภัณฑ์สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความทันสมัย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงสิ่งของ 224 รายการ รวมถึงรูปของพระวัชรธร (Vajradhara) รูปปั้นทองแดงของ พีมา ลิงพา (Pema Lingpa) ที่สร้างโดยตัวเขาเองและสมบัติเก่าแก่ล้ำค่ามากมาย เช่น ชุดงานเต้นรำและบวงสรวงและวัตถุ หนังสือสวดมนต์โบราณ ภาพวาด และม้วนคัมภีร์และสิ่งทอ
 

Hotels:

Day 6

     วันที่ 6 : ทรองซา:แกงเทย์

Elevation 3,000 เมตร     Weather in Gangtey

หุบเขา Phobjikha นี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านฤดูหนาวของนกกระสาดํา (Grus Nigricollis) ซึ่งบินมาจากธิเบตเพื่อหลบลมหนาว นกชนิดนี้จะมีให้พบเห็นมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งใน Phobjikha คือพระอาราม Gangtey Gompa ซึ่งเป็นวัดเก่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 17วันนี้เราจะเดินป่าสั้น ๆ รอบ ๆ หุบเขา Phobjikha

Hotels:

Day 7

     วันที่ 7 : แกงเทย์

Elevation 3,000 เมตร     Weather in Gangtey

เดินเขารอบหุบเขาผอบจิกะ - การเดินเขาระยะสั้นประมาณ 90 นาที ที่รู้จักกันในชื่อ “เส้นทางธรรมชาติกังเต” เริ่มจากกำแพงหิน Mani ไปยังทิศเหนือของ กังเตง กอนปา (Gangteng Gonpa) และสิ้นสุดที่ เควา ลาคัง (Khewa Lhakhang)
 

Hotels:

Day 8

     วันที่ 8 : แกงเทย์:ธิมพู

Elevation 2,320 เมตร     Weather in Thimphu

เมืองทิมพู (Thimphu) เป็นเมืองหลวงที่ทันสมัยของภูฏาน สร้างขึ้นจากถนนหลัก 3 สาย มันคือ 1 ใน 2 เมืองหลวงของโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ทิมพูเป็นเมืองหลวงของภูฏาน เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตามรายชื่อด้านล่าง

ในตอนเช้า เราจะมุ่งหน้าไปยังเมืองทิมพู ขับรถผ่านวังดี (Wangdue) และโดชูล่าพาส (Dochula) อีกครั้ง

เมื่อถึงเมืองทิมพู เราจะแวะหยุดพัก คุณสามารถนั่งในคาเฟ่ที่มีอยู่มากมายในเมือง เขียนโปสการ์ดถึงครอบครัวและเพื่อนของคุณ หรือไปยังจุดชมวิวเพื่อชมสวนทาคิน (Takin Enclosure) หรือทิวทัศน์ของเมืองทิมพูจากระยะไกล
 

Hotels:

Day 9

     วันที่ 9 : ทัวร์เมืองทิมพู

Elevation 2,320 เมตร     Weather in Thimphu

พิพิธภัณฑ์มรดกภูฎาน (Heritage Museum) - พิพิธภัณฑ์นี้นําแสดงสิ่งประดิษฐ์ในครัวเรือนต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงผู้คนตั้งแต่อดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน
พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ (Textile Museum) - ร่วมเข้าชมศิลปะการทอผ้าแบบดั้งเดิมของภูฏาน
โรงงานทำกระดาษ (Paper making Factory) - ร่วมชมศิลปะการทำกระดาษ

สวนทาคิน (Takin Enclosure) อยู่ระหว่างทางไปยังจุดชมวิวเหนือทิมพู เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ ทาคินเป็นสัตว์รูปร่างประหลาด บางคนบอกว่ามันมีลักษณะคล้าย beestung moose

ตลาดเกษตรกรร้อยปี (Centenary Farmers’ Market) - ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ประชาชนส่วนใหญ่จะมาชุมนุมที่ริมแม่นํ้าทิมพูซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดแห่งนี้ โดยมีแม่ค้าพ่อค้าจากหุบเขาและสถานที่ใกล้เคียงมาวางขายสินค้าทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่
 

Hotels:

Day 10

     วันที่ 10 : ธิมพู:พาโร

Elevation 2,280 เมตร     Weather in Paro

หุบเขาพาโร (Paro Valley) - หุบเขาที่สวยงามนี้เป็นที่ตั้งของพระราชวังและวัดโบราณหลายแห่ง สนามบินแห่งเดียวของประเทศอยู่ในเมืองพาโร ตอนเหนือสุดของหุบเขาหาเป็นที่ตั้งของภูเขาโจโมลหารี (Jomolhari) (7,300 เมตร) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำพาชู (Pachu) ที่ไหลผ่านหุบเขา ด้านเป็นสถานที่แนะนำในเมืองพาโร

ปาโรซอง (Paro Dzong) - ป้อมปราการอันยิ่งใหญ่นี้เป็นทั้งสถานที่สําคัญทางศาสนา และเป็นศูนย์อำนวยการบริหารของเขตปาโรอีกด้วย

ทาซอง (Ta Dzong) - เดิมทีซองนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอรักษาการ ก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในปี 1968 (2511) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมของเก่า, สิ่งทอ, อาวุธ และวัตถุของใช้ในครัวเรือนต่างๆมากมาย
 

Hotels:

Day 11

     วันที่ 11 : ปาโร

Elevation 2,280 เมตร     Weather in Paro

อารามทักซัง (Taktsang Monastery) - หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่งดงามและสําคัญที่สุดของภูฏานคืออารามทักซัง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นศิลปะก่อสร้างอันสวยงาม อารามนี้ยังมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอีกด้วย วัด Kyichu - หลังจากรับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น เราจะเข้าชม วัด Kyichu ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของภูฏาน

ดรุคยาลซอง (Drukgyal Dzong) - ซองแห่งนี้สร้างขึ้นโดย ท่าน Shabdrung Ngawang Namgyal ผู้เป็นอีกแรงกําลังสําคัญในการเผยแพร่ศาสนา และวางรากฐานการปกครองในภูฏาน ปัจจุบันซองนี้ได้ถูกทำลายด้วยไฟจากอุบัติเหตุ และเหลือเพียงซากปรักหักพังของอดีตอันรุ่งโรจน์
 

Hotels:

Day 12

     วันที่ 12 : ออกเมืองปาโร

Elevation 2,280 เมตร     Weather in Paro

วันนี้เราจะร่ำลาประเทศแห่งเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงามนี้และนั่งเที่ยวบินแรกกลับไปยังสิงคโปร์ เราหวังว่าคุณได้พบกับเพื่อนใหม่ๆ และเก็บเกี่ยวภาพความประทับใจเพื่อเป็นที่ระลึกจากภูฏาน เราหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งในดินแดนอันสวยงามที่ไม่มีสิ้นสุดแห่งนี้! ขอให้โชคดี!

What's Included

Suitable Months
 • Festival Date: 4th-6th November 2017
Prices
 • For Travel during Prakhar Tsechu
 • USD 3,239 for 1 person traveler
 • USD 3,129 per person for 2 person travelers
 • USD 2,799 per person for group with 3 or more
What's Excluded

Our Guarantee

Guaranteed Visa approval. We have yet to disappoint a single of our travellers in term of Visa issuance.

Your choice of hotels will be confirmed for your inspection before your arrival. We only book you on hotels which we love and would love again.

We will be happy to change your guide, driver or vehicle on the first two days of arrival in Thimphu if you are not satisfied with our selection. Drop us a note and our hospitality team be on the spot to assist you.

We’re here to help. Our world-class member services team is available by phone or email — there's no automated system or call center; you'll communicate with a real person.

Ask Us A QuestionLogin is required to post a question.

Recent Customer Reviews 5.0 / 5.0 ( Read Reviews )


100.0 % of Our Travellers Recommend This Travel Plan

Sort by: Newest / Oldest

 
KF
Karen Foo
Singapore, Oct 2015

Hi Sonam,

Please refer to the photos as attached.

The trip has been awesome and Bhutan will definitely be one unforgettable destination. With the many breathtaking sights and the warm hospitality from the good Bhutanese people, Bhutan is a place that leaves me with good memories. Not forgetting our guide, Ugeen, who is knowledgeable and always so friendly and helpful, and our driver, Bola, who is all humorous and caring.

Thank you.

Regards,
Karen Foo

+Read Full Review


TA
Theresa and Adeline
Singapore, Nov 2014

Hello Sonam,

We thoroughly enjoyed ourselves and was indeed a memorable trip. I'm still in the midst of organising my photos and I did take some photos of our home stay for you. Will be happy to share our photos.

Cecilia's 60th birthday was also a very memorable one for her. Thanks to you for helping us put through the special surprise request and KP arranged for a birthday cake. It was also a particularly meaningful birthday for her as she also had the opportunity to make offerings to Guru Rinpoche that day which was an auspicious one. The next day was also a memorable one for the group as KP helped us identify another auspicious day to hang our prayer flags at one of the pass.

KP was an excellent guide and Tandin our driver had great initiative and a fantastic entertainer.

+Read Full Review


LB
Letizia Brusa
Italy, Nov 2014

Hello Sonam,

I’m just back home and already missing Bhutan. It is a very interesting and beautiful country and our stay there was great and we really liked everything, culture, people and food. The festivals we attended were very amusing and Taktsang Dzong is astonishing. Our guide, Kuenzang Dema, was very nice and kind even if with little experience, and she should improve much herself.

We appreciated a lot the driver. Mr. Karma is highly careful and accurate, the car always clean and impeccable. Thank you for the well-organized journey.

Kind regards,
Letizia Brusa

+Read Full Review


Read More Testimonial »