7 วัน กับ PUNAKHA TSHECHU

 • Punakha Dzong

  Punakha Dzong
  Clear Blue Skies complimenting the beauty of Punakha valley

 • Punakha Tshechu

  Punakha Tshechu
  Festivals in Bhutan involves volunteer dancers who are brightly dressed in costume. It also include masked dancers.

 • Punakha Tshechu

  Punakha Tshechu
  Made completely of appliqué on more than 6km of silk brocade, this impressive fabric measures 83 ft by 93 ft took 51 artists two years to complete. It is only revealed during the festivals.

 • Punakha Tshechu

  Punakha Tshechu
  During festival, Bhutanese ladies will be beautifully and brightly dressed in their traditional dress, Kira. Traditional dress is also used for official event.

Punakha Tshechu นั้นเหมือนงานเทศกาล Tshechu อื่นๆ คือจัดเพื่อระลึกถึง Padmasambhawa หรือรู้จักกันในนาม Guru Rimpoche โยคีและนักบุญคนสำคัญซึ่งได้รับการสรรเสริญจากการนำพระพุทธศาสนาตันตระมาเผยแพร่ในแถบหิมาลัย ระบำหน้ากากในงานเทศกาลจะแสดงโดยพระซึ่งสวมเครื่องแต่งกายชุดผ้าปักหลากสี พร้อมกับอ่านบทสวดทางพระพุทธศาสนา ส่วนสำคัญที่สุดของงานเทศกาลคือการคลี่ผืนผ้า thangka ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นม้วนศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงรูปของท่าน Padmasmabhawa และภาพโบสถ์ทางพระพุทธศาสนา    
 

Day 1

     จาก Punakha สู่ Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
Chhimi Lhakhang – เดินเป็นเวลา 20 นาที ข้ามนาขั้นบันไดผ่านหมู่บ้าน Sopsokha จากริมถนนไปสู่วัดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนสันเนินที่กลางหุบเขา เบื้องล่าง Metshina Ngawang Chogyel เป็นผู้สร้างวัดขึ้นในศตวรรษที่ 15 หลังจาก Drukpa Kuenlay หรือ ’divine Madman’ ได้สร้าง chorten เล็กๆ ขึ้นที่นั่น ที่นี่เป็นที่แสวงบุญสำหรับสตรีที่มีบุตรยาก  
 
หุบเขา Paro – หุบเขาอันสวยงามซึ่งเป็นที่ตั้งของอารามและวัดเก่าแก่ในภูฏานหลายแห่ง สนามบินแห่งเดียวในประเทศก็อยู่ใน Paro หุบเขาแห่งนี้ยังมีภูเขา Chomolhari (7,300 เมตร) ตั้งอยู่ที่สุดตอนเหนือ ซึ่งมีธารน้ำแข็งจาก Pachu ไหลลงมาผ่านหุบเขา สถานที่ต่อไปนี้เป็นที่ที่โดยเด่นในการมาเยือน Paro ได้แก่ Paro Dzong หรือที่รู้จักกันว่า Rinpung Dzong เป็นป้อมปราการ/อารามขนาดใหญ่ ในสมัยศตวรรษที่ 15 และยังเป็นศูนย์การบริหารของ dzonkhag ด้วย การขับรถในตอนเช้าไปทางเหนือของหุบเขา Paro จะพาเราไปสู่ซากปรักหักพังของ Drukgyal Dzong ซึ่งสร้างในปี 1647 โดย Shabdrung Ngawang Namgyal ผู้ยิ่งใหญ่ บิดาแห่งการรวมภูฏานในยุคกลาง Dzong แห่งนี้เคยถูกทำลายโดยอัคคีภัย และยังเหลือซากเดินไว้เป็นสิ่งย้ำเตือนถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ซึ่งมันเคยเป็นอนุสรณ์ มาสำรวจป้อมปราการและรื้อฟื้นความทรงจำของอดีตอันรุ่งเรืองกันเถอะ   

Hotels:

Day 2

     Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
ขับรถในตอนเช้าไปทางเหนือของหุบเขา Paro ซึ่งจะนำเราไปยังซากปรักหักพังของ Drukgyal Dzong ที่นี่สร้างขึ้นในปี 1647 โดย Shabdrung Ngawang Namgyal ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้รวมภูฏานในยุคกลาง Dzong นี้เคยถูกทำลายโดยอัคคีภัย และเหลือซากปรักหักพังไว้เพื่อเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ มาสำรวจป้อมปราการและรื้อฟื้นความทรงจำของอดีตอันรุ่งเรืองกันเถอะ 
 
เส้นทางเดิน 1 ชั่วโมง นี้คุณจะได้พบวิวที่สวยงาม จนถึงได้ชมทิวทัศน์อันตื่นตาของอาราม Taktsang และธงบูชาที่ประดับตามหน้าผา ที่นี่ยังเป็นที่ซึ่ง Guru Padmasambhava มาถึงโดยหลังเสือในศตวรรษที่ 8 หลังมื้ออาหารเที่ยงแบบดั้งเดิมอันหรูหรา เราจะย้อนกลับไปยัง Kyichu Lhakhang หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภูฏาน
 
หลังทานมื้อกลางวันแบบท้องถิ่นอันหรูหราแล้ว เราจะย้อนกลับไปชม Kyichu Lhakhang หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของภูฏาน  

Hotels:

Day 3

     มาถึงยัง Paro ประเทศภูฏาน

Elevation 2,320 m     Weather in Thimphu
ยินดีต้อนรับสู่ภูฏาน และวันแรกของคุณในดินแดนมหัศจรรย์แห่งมังกรสายฟ้า! ทันทีเมื่อมาถึงสนามบินนานาชาติ Paro ที่นอกโถงผู้โดยสารขาเข้า คุณจะได้รับการต้อนรับโดยหนึ่งในไกด์ของเรา ที่ระดับความสูงกว่า 7,300 ฟุตเหนือน้ำทะเล คุณจำเป็นต้องปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมในที่สูง เราจึงจะทำให้สบายๆ โดยการขับรถเพียงสั้นๆ ไปยังโรงแรมของคุณ เพลิดเพลินไปกับมื้อกลางวันแบบภูฏาน และจากนั้นไปเที่ยวชมสถานที่บางแห่งรอบๆ เมืองหลวง Thimphu   
 
พิพิธภัณฑ์มรดกภูฎาน (Heritage Museum) - พิพิธภัณฑ์นี้นําแสดงสิ่งประดิษฐ์ในครัวเรือนต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงผู้คนตั้งแต่อดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน
 
พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ (Textile Museum) - ร่วมเข้าชมศิลปะการทอผ้าแบบดั้งเดิมของภูฏาน
 
ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) - ป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดในราชอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่ห้าไมล์จากเมืองทิมพู
 

 

Hotels:

Day 4

     ท่องเที่ยว Thimphu

Elevation 2,320 m     Weather in Thimphu
เจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) - สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริยองค์ก่อน Jigme Dorji Wangchuk
 
โรงงานทำกระดาษ (Paper making Factory) - ร่วมชมศิลปะการทำกระดาษ
 
ตลาดเกษตรกรร้อยปี (Centenary Farmers’ Market) - ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ประชาชนส่วนใหญ่จะมาชุมนุมที่ริมแม่นํ้าทิมพูซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดแห่งนี้ โดยมีแม่ค้าพ่อค้าจากหุบเขาและสถานที่ใกล้เคียงมาวางขายสินค้าทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่
 

Hotels:

Day 5

     Punakha Tshechu

Elevation 1,300 m     Weather in Punakha
ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) - ตั้งแต่การก่อสร้างในปี 1637 (2108) ซองแห่งนี้ใช้เป็นที่พํานักของพระสังฆราช หรือเจเคนโป (Je Khenpo) และเหล่าคณะสงค์หลวงในช่วงฤดูหนาว ซองแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามของภูฏาน ซึ่งแม้จะถูกภัยอันตรายจากไฟไหม้และนํ้าท่วมเข้าทําลาย แต่การบูรณะอย่างรอบคอบก็สามารถนําความวิจิตรกลับมาได้
 
เจดีย์ กำซำ ยูเล นัมยัล (Khamsum Yelley Namgnal Chorten) – เจดีย์แห่งนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมภูฏานอันดีเลิศซึ่งไม่เหมือนใคร เป็นหนึ่งเดียวในโลก ใช้เวลาก่อสร้างถึง 8 ปีครึ่ง รายละเอียดของเจดีย์เป็นปูนปั้น และภาพวาดทางพุทธศาสนา
 

Hotels:

Day 6

     Punakha

Elevation 1,300 m     Weather in Punakha
ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) - ตั้งแต่การก่อสร้างในปี 1637 (2108) ซองแห่งนี้ใช้เป็นที่พํานักของพระสังฆราช หรือเจเคนโป (Je Khenpo) และเหล่าคณะสงค์หลวงในช่วงฤดูหนาว ซองแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามของภูฏาน ซึ่งแม้จะถูกภัยอันตรายจากไฟไหม้และนํ้าท่วมเข้าทําลาย แต่การบูรณะอย่างรอบคอบก็สามารถนําความวิจิตรกลับมาได้
 
เจดีย์ กำซำ ยูเล นัมยัล (Khamsum Yelley Namgnal Chorten) – เจดีย์แห่งนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมภูฏานอันดีเลิศซึ่งไม่เหมือนใคร เป็นหนึ่งเดียวในโลก ใช้เวลาก่อสร้างถึง 8 ปีครึ่ง รายละเอียดของเจดีย์เป็นปูนปั้น และภาพวาดทางพุทธศาสนา
 

Hotels:

Day 7

     ออกจาก Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
วันนี้ เราจะบอกลาประเทศแถบหิมาลัยอันสวยงามแห่งนี้ และโดยสารเที่ยวบินเช้าเพื่อเดินทางกลับ เราหวังว่าจากนี้คุณจะได้เพื่อนใหม่ และจะเก็บรูปถ่ายมากมายและความทรงจำอันสวยงามของภูฏานเอาไว้! และเรารอคอยที่จะพบคุณอีกครั้งในดินแดนอันงดงามแห่งมนต์เสน่ห์ไม่สิ้นสุด! Tashi Delek!
 
What's Included

Suitable Months
 • Festival Date: 25th - 27th February 2018
Prices
What's Excluded

Our Guarantee

Guaranteed Visa approval. We have yet to disappoint a single of our travellers in term of Visa issuance.

Your choice of hotels will be confirmed for your inspection before your arrival. We only book you on hotels which we love and would love again.

We will be happy to change your guide, driver or vehicle on the first two days of arrival in Thimphu if you are not satisfied with our selection. Drop us a note and our hospitality team be on the spot to assist you.

We’re here to help. Our world-class member services team is available by phone or email — there's no automated system or call center; you'll communicate with a real person.

Ask Us A QuestionLogin is required to post a question.