7 วัน กับ THIMPHU TSHECHU

4.7 / 5.0
7 Reviews ( Read Reviews )
 • Thimphu Festival

  Thimphu Festival
  Stephen Gollan / Unchartered Backpacker

 • Thimphu Festival

  Thimphu Festival
  Stephen Gollan / Unchartered Backpacker

 • Thimphu Tschechu

  Thimphu Tschechu
  Stephen Gollan / Unchartered Backpacker

Day 1

     มาถึงยัง Paro ประเทศภูฏาน

Elevation 2,320 m     Weather in Thimphu
พิพิธภัณฑ์มรดกภูฎาน (Heritage Museum) - พิพิธภัณฑ์นี้นําแสดงสิ่งประดิษฐ์ในครัวเรือนต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงผู้คนตั้งแต่อดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน
 
พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ (Textile Museum) - ร่วมเข้าชมศิลปะการทอผ้าแบบดั้งเดิมของภูฏาน
 
ทิมพูซอง (Thimphu Dzong) - ซองที่ใหญ่ที่สุดในภูฏานอีกทั้งยังเป็นสำนักงานของกษัตริย์ภูฏาน

Day 2

     Thimphu Tshechu

Elevation 2,320 m     Weather in Thimphu
Tashichhodzong (Thimphu Dzong) – “ป้อมปราการแห่งศาสนาอันรุ่งเรือง” เริ่มต้นสร้างขึ้นในปี 1641 และได้รับการบูรณะโดยกษัตริย์องค์ที่ 3 Jigme Dorji Wangchuck ในทศวรรษ 1960s Tashichhodzong เป็นที่ตั้งของกระทรวงบางแห่ง สำนักเลขาธิการส่วนพระองค์ของกษัตริย์ และสภากลางภิกษุ
 
เทศกาล Thimphu Tshechu นั้นเหมือนกับงานเทศกาลทั่วไป คือจัดเพื่อเป็นเกียรติแก่ Padma Sambhawa หรือ Guru Rimpoche โยคีและนักบุญคนสำคัญผู้ได้รับการยกย่องจากการนำพระพุทธศาสนาตันตระเข้ามาสู่แถบหิมาลัย การระบำหน้ากากของงานเทศกาลจะจัดแสดงโดยพระซึ่งแต่งกายด้วยชุดผ้าปักหลากสี พร้อมกับอ่านคัมภีร์สวดมนต์ ส่วนสำคัญของงานเทศกาลคือการคลี่ผืนผ้า thanka ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นม้วนศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงภาพของ Padma Smabhawa และโบสถ์ทางพระพุทธศาสนา  
 
พระพุทธรูป – ประดิษฐานอยู่ที่ Kuensel Phodrang เป็นพระพุทธรูป Dordenma ทำจากบรอนซ์ มีความสูง 169 ฟุต ส่วนพระพุทธรูป Vajra ที่ประดิษฐานบนศาสนอาสน์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการไม่ถูกทำลาย จะสร้างเสร็จในเร็วๆ นี้ ตัวพระพุทธรูปกำลังรอการแข่งขันวาดภาพ แต่ผู้เยี่ยมชมสามารถขับรถขึ้นไปยังจุดประดิษฐานพระพุทธรูป และชมพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า วิวของหุบเขา Thimphu จากจุดที่พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นั้นสวยงามน่าอัศจรรย์ โดยเฉพาะในตอนกลางคืน 

Hotels:

Day 3

     จาก Thimphu สู่ Punakha

Elevation 1,300 m     Weather in Punakha
เส้นทางโดชูลา (Dochula Pass) - ณ โดชูลา ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเส้นทางระหว่างทิมพูและปูนาคา คุณจะสามารถชมยอดเจดีย์ หรือ chortens ทั้ง 108 เจดีย์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการสู้รบกับทหารอินเดีย และเพื่อเป็นการปลดปล่อยวิญญาณของผู้สละชีวิตในการต่อสู้ครั้งนั้น
 
ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) - ตั้งแต่การก่อสร้างในปี 1637 (2108) ซองแห่งนี้ใช้เป็นที่พํานักของพระสังฆราช หรือเจเคนโป (Je Khenpo) และเหล่าคณะสงค์หลวงในช่วงฤดูหนาว ซองแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามของภูฏาน ซึ่งแม้จะถูกภัยอันตรายจากไฟไหม้และนํ้าท่วมเข้าทําลาย แต่การบูรณะอย่างรอบคอบก็สามารถนําความวิจิตรกลับมาได้
 
เจดีย์ กำซำ ยูเล นัมยัล (Khamsum Yelley Namgnal Chorten) – เจดีย์แห่งนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมภูฏานอันดีเลิศซึ่งไม่เหมือนใคร เป็นหนึ่งเดียวในโลก ใช้เวลาก่อสร้างถึง 8 ปีครึ่ง รายละเอียดของเจดีย์เป็นปูนปั้น และภาพวาดทางพุทธศาสนา
 
 

Hotels:

Day 4

     จาก Punakha สู่ Gangtey

Elevation 3,000 m     Weather in Gangtey
วดชีมี (Chhimi Lhakhang)   - ผู้เคร่งพระเจ้าหรือที่รู้จักในชื่อ ดรุคปา คุนเล (Drukpa Kinley) เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านสัญลักษณ์ลึงค์ ไกด์ของคุณจะเล่าเรื่องราวในอดีตระหว่างการชมวัดชีมี (Chhimi Lhakhang) รูปปั้นของผู้เคร่งพระเจ้านั่งตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้ อย่าพลาดชมภาพวาดฝาผนัง ชาวญี่ปุ่นและชาวอเมริกันเยี่ยมชมวัดแห่งนี้และขอพรเรื่องบุตรของพวกเขา แล้วคุณล่ะต้องการมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้เพื่อขอพรหรือไม่
 
เมืองวังดู (Wangdue) - เส้นทางสู่เมืองกังทีจะผ่านไปที่เมืองวังดู ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่และเมืองหลวงของภาคตะวันตก เมืองนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของปูนาคา และขึ้นชื่อเรื่องศิลปะไม้ไผ่และการแกะสลักหิน
 
วังดูโพดรังซอง (Wangdue Phodrang Dzong) - เราจะหยุดชั่วคราวเพื่อแวะชมซองแห่งนี้ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ซึ่งสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำสองสายบรรจบกัน
 

Hotels:

Day 5

     จาก Gangtey สู่ Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
หุบเขาพาโร (Paro Valley) - หุบเขาที่สวยงามนี้เป็นที่ตั้งของพระราชวังและวัดโบราณหลายแห่ง สนามบินแห่งเดียวของประเทศอยู่ในเมืองพาโร ตอนเหนือสุดของหุบเขาหาเป็นที่ตั้งของภูเขาโจโมลหารี (Jomolhari) (7,300 เมตร) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำพาชู (Pachu) ที่ไหลผ่านหุบเขา ด้านเป็นสถานที่แนะนำในเมืองพาโร
 
ทาซอง (Ta Dzong) - เดิมทีซองนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอรักษาการ ก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในปี 1968 (2511) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมของเก่า, สิ่งทอ, อาวุธ และวัตถุของใช้ในครัวเรือนต่างๆมากมาย
 
ดรุคยาลซอง (Drukgyal Dzong)  - ซองแห่งนี้สร้างขึ้นโดย ท่าน Shabdrung Ngawang Namgyal ผู้เป็นอีกแรงกําลังสําคัญในการเผยแพร่ศาสนา และวางรากฐานการปกครองในภูฏาน ปัจจุบันซองนี้ได้ถูกทำลายด้วยไฟจากอุบัติเหตุ และเหลือเพียงซากปรักหักพังของอดีตอันรุ่งโรจน์
 
 

Hotels:

Day 6

     Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
Pปาโรซอง (Paro Dzong)  - ป้อมปราการอันยิ่งใหญ่นี้เป็นทั้งสถานที่สําคัญทางศาสนา และเป็นศูนย์อำนวยการบริหารของเขตปาโรอีกด้วย
 
อารามทักซัง (Taktsang Monastery) - หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่งดงามและสําคัญที่สุดของภูฏานคืออารามทักซัง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นศิลปะก่อสร้างอันสวยงาม อารามนี้ยังมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอีกด้วย
 

Hotels:

Day 7

     ออกจาก Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro

วันนี้ เราจะบอกลาประเทศแถบหิมาลัยอันสวยงามแห่งนี้ และโดยสารเที่ยวบินเช้าเพื่อเดินทางกลับ เราหวังว่าจากนี้คุณจะได้เพื่อนใหม่ และจะเก็บรูปถ่ายมากมายและความทรงจำอันสวยงามของภูฏานเอาไว้! และเรารอคอยที่จะพบคุณอีกครั้งในดินแดนอันงดงามแห่งมนต์เสน่ห์ไม่สิ้นสุด! Tashi Delek!

What's Included

Suitable Months
 • Festival Date: 30th September-2nd October 2017
Prices
 • For Travel during Thimphu Tshechu
 • USD 1,789 for 1 person traveler
 • USD 1,729 per person for 2 person travelers
 • USD 1,549 per person for group of 3 and above
What's Excluded

Our Guarantee

Guaranteed Visa approval. We have yet to disappoint a single of our travellers in term of Visa issuance.

Your choice of hotels will be confirmed for your inspection before your arrival. We only book you on hotels which we love and would love again.

We will be happy to change your guide, driver or vehicle on the first two days of arrival in Thimphu if you are not satisfied with our selection. Drop us a note and our hospitality team be on the spot to assist you.

We’re here to help. Our world-class member services team is available by phone or email — there's no automated system or call center; you'll communicate with a real person.

Frequently Asked Questions


How do I get the best seats for this Tshechu?
Seats are allocated based on first come first serve basis just like going for an outdoor picnic. If you would like to get the best seat, we would recommend going as early as 6 am.

Ask Us A QuestionLogin is required to post a question.

Recent Customer Reviews 4.7 / 5.0 ( Read Reviews )


94.3 % of Our Travellers Recommend This Travel Plan

Sort by: Newest / Oldest

 
RH
Roger Higgs
United States, Sep 2015

Dear Sonam,

I completed the survey form provided by the guide on my last day and indicated my rating of excellent for both guide and driver. But I do want to expand on that a bit.

My guide, Tshering Dendup, was one of the best, if not the best guide I've ever had and that is comparing to our travels to around 100 countries in the past 15 years. His knowledge of both Buddhism and the history of Bhutan is encyclopedic. In addition he has broad knowledge in a wide variety of subjects, especially the flora and fauna of the country. Beyond that, he was able to note my preferences, eg food, kinds of sites to visit and make adjustments to accommodate me as much as possible without my asking.

I also want to make special compliments to the driver, Mr. Rabgay, who had to drive under extremely

+Read Full Review


DG
Daphne Go
Singapore, Sep 2015

Hi Sonam,

Great to hear from you! The trip is great - Ugyen and Chime are fantastic. Ugyen I think is the best guide I've had in all of my travels. Knowledgeable, great attention to detail, and very attentive! He remembers each feedback and takes them seriously. Bhutanese people in general don't have much attention to detail, but both Ugyen and Chime do, so my guess is your training must be fantastic for them to get to that level, even better than that of Western tour directors and drivers. Bhutan is the 89th country I visited and I find it amazing that I found the best guide and driver in this trip.

I will send some pictures once I've sorted them - I brought a good camera for the festival so can share a couple of in-action photos.

We sent in our feedback form as well.

Overall though,

+Read Full Review


TC
Tudor Clee
New Zealand, Sep 2014

Hi Sonam

OK - I am back in NZ - great trip.

I didn't have time to complete the form due to the airport issue - the guide and driver were really nice.

Few things: don't worry - not end of the world - I will definitely be recommending you to anyone going to Bhutan. Just suggestions especially if you have people who don't usually do booked tours (North Korea, Turkmenistan and Bhutan are the only countries in the world where a guide is required, though Turkmenistan you can avoid it with a transit visa).

+Read Full Review


Read More Testimonial »