11 วัน การเดินทางกับ AMANKORA

NaN / 5.0
2 Reviews ( Read Reviews )
 • Amankora Bumthang

  Amankora Bumthang

 • Amankora Paro

  Amankora Paro

 • Amankora Thimphu

  Amankora Thimphu

 • Amankora Punakha

  Amankora Punakha

Day 1

     เดินทางมาถึงภูฏาน เมืองปาโร, เดินทางสู่ทิมพู

Elevation 2,320 m     Weather in Thimphu
ประสบการณ์ที่ได้รับจากประเทศภูฏานนั้นไม่มีสิ่งใดเทียบเคียง ดังเช่นการบินชมรอบหุบเขาอันสวยงามเบื้องล่าง การเดินทางไปยังทิมพูใช้เวลาประมาณ 1½ ชั่วโมง เมื่อเดินทางมาถึงและรับประทานอาหารกลางวันแล้ว คุณสามารถเข้าชมสถูปอนุสรณ์แห่งชาติ (National Memorial Chorten) พิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านและหอสมุดแห่งชาติ แล้วเดินไปยังถนนสายหลังเพื่อชื่นชมสิ่งประดิษฐ์และสิ่งทอของชาวหิมาลัย
 

Hotels:

Day 2

     ท่องเที่ยว Thimphu

Elevation 2,320 m     Weather in Thimphu
ตลาดเกษตรกร 100 ปี เป็นที่ซึ่งชาวท้องถิ่นส่วนใหญ่มารวมตัวกันที่ริมฝั่งแม่น้ำทุกวันสุดสัปดาห์ ชาวบ้านจากหุบเขาข้างเคียงจะมาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและงานฝีมือต่างๆ
 
วันนี้เราไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านแห่งชาติ ซึ่งทุ่มเทให้กับการเชื่อมโยงภูฏานสู่อดีต ผ่านการจัดแสดง การสาธิต และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มีการออกแบบให้คล้ายบ้านในชนบท ตัวเรือนตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 นี้มี 3 ชั้น ซึ่งแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณวัตถุ
 
ที่พิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติ คุณจะได้ชมศิลปะการทอผ้า และเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการออกแบบสิ่งทอ การทอผ้าของภูฏานจัดเป็นรูปแบบศิลปะเพื่อการดำรงชีพ และวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมก็ถูกรักษาไว้โดยรัฐบาลพลเรือน
 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Chorten สร้างขึ้นในปี 1974 เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตกษัตริย์ สมเด็จ Jigme Dorji Wangchuck chorten แห่งนี้เป็นสถูปอนุสรณ์รูปครึ่งวงกลม เป็นที่รู้จักกันในฐานะสถานที่ทางศาสนาที่มองเห็นได้เด่นชัดที่สุดในภูฏาน และยังใช้เป็นสถานที่วิปัสสนาอีกด้วย
 
ที่โรงงานกระดาษทำมือ Jungshi คุณจะได้ชมศิลปะการทำกระดาษ ช่างฝีมือจะสาธิตวิธีทำกระดาษ Deh-sho โดยใช้เปลือกไม้จากพืชท้องถิ่นสองชนิด พระภิกษุจะใช้ Deh-sho ในการเขียนบทสวดมนต์และพิมพ์แม่พิมพ์ไม้
 
ที่นอก Thimphu จะมี Simtokha Dzong ซึ่งเป็นป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดในภูฏาน ตำนานได้กล่าวไว้ว่า ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อกักขังปีศาจที่เคยสร้างความหวาดกลัวในแถบนี้ และเป็นป้อมปราการแห่งแรกในลักษณะนี้ มีภาพจิตรกรรมและงานแกะสลักทางพระพุทธศาสนาจัดแสดงอยู่
 
Tashichho Dzong ใน Thimphu เป็นป้อมปราการดั้งเดิม และอารามทางพระพุทธศาสนาซึ่งใหญ่ที่สุดในเมือง แสดงให้เห็นสถาปัตยกรรมภูฏานอันโดดเด่น สร้างโดยไม่ใช้ทั้งตะปูและการเขียนแบบ สิ่งปลูกสร้างนี้ยังเป็นที่ตั้งราชบัลลังก์ของกษัตริย์ภูฏานในปัจจุบัน
 

Hotels:

Day 3

     From Thimphu to Gangtey

Elevation 3,000 m     Weather in Gangtey
เส้นทางโดชูลา (Dochula Pass) - ณ โดชูลา ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเส้นทางระหว่างทิมพูและปูนาคา คุณจะสามารถชมยอดเจดีย์ หรือ chortens ทั้ง 108 เจดีย์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการสู้รบกับทหารอินเดีย และเพื่อเป็นการปลดปล่อยวิญญาณของผู้สละชีวิตในการต่อสู้ครั้งนั้น
 
ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) - ป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดในราชอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่ห้าไมล์จากเมืองทิมพู
 
Gangtey Goemba เป็นอารามในศตวรรษที่ 17 ซึ่งสร้างอยู่บนเนินเขา สามารถมองลงมาเห็นหุบเขาทั้งหมดได้ ที่นี่เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของสถาปัตยกรรมแบบทิเบต โถงสำหรับสวดมนต์ (tshokhang) จะมีเสาหลักแปดต้น ในศตวรรษที่ 15 นักบุญทางพุทธศาสนา Pema Lingpa ได้พยากรณ์ว่าจะมีวัดถูกสร้างขึ้นที่นั่น และคำสอนของท่านจึงจะเผยแผ่ไป ในปี 1613 หลานชายของท่าน ซึ่งเป็น Pema Lingpa มาเกิดใหม่ ได้ตอบสนองคำพยากรณ์โดยการสร้างวัด Nyingma ที่ตำแหน่งดังกล่าว Kuenzang Chholing เป็นอาคารสีขาวที่อยู่ข้างๆ เป็นที่ซึ่งพระจะไปวิปัสสนาเป็นเวลา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน 
 

Hotels:

Day 4

     Exploring Phobjika Valley

Elevation 3,000 m     Weather in Gangtey
วันนี้เราเดินทางไปยังหุบเขา Phobjikha (Gangtey) ซึ่งเป็นที่อาศัยในฤดูหนาวของนกกระสาคอดำ (Grus nigricollis) เราสามารถพบนกที่งามสง่าแต่ขี้อายนี้ได้ประมาณ 600 ตัว ซึ่งอพยพมาจากทิเบตในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม หุบเขารูปถ้วยแห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า คุณจึงอาจพบสัตว์พื้นถิ่นอื่นๆ ในภูฏาน ได้แก่ เก้ง กวางป่า เลียงผา หรือจามรี  
 

Hotels:

Day 5

     Longtey Hike

Elevation 3,000 m     Weather in Gangtey
Gangtey Goemba เป็นอารามในศตวรรษที่ 17 ซึ่งสร้างอยู่บนเนินเขา สามารถมองลงมาเห็นหุบเขาทั้งหมดได้ ที่นี่เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของสถาปัตยกรรมแบบทิเบต โถงสำหรับสวดมนต์ (tshokhang) จะมีเสาหลักแปดต้น ในศตวรรษที่ 15 นักบุญทางพุทธศาสนา Pema Lingpa ได้พยากรณ์ว่าจะมีวัดถูกสร้างขึ้นที่นั่น และคำสอนของท่านจึงจะเผยแผ่ไป ในปี 1613 หลานชายของท่าน ซึ่งเป็น Pema Lingpa มาเกิดใหม่ ได้ตอบสนองคำพยากรณ์โดยการสร้างวัด Nyingma ที่ตำแหน่งดังกล่าว Kuenzang Chholing เป็นอาคารสีขาวที่อยู่ข้างๆ เป็นที่ซึ่งพระจะไปวิปัสสนาเป็นเวลา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน 
 

Hotels:

Day 6

     Transfer to Punakha Valley

Elevation 1,300 m     Weather in Punakha
จะมีการคลี่ผืน Thongdrel แต่เช้าตรู่ และจากนั้นการระบำหน้ากากและระบำพื้นบ้านต่างๆ จะเริ่มแสดง หุบเขา Talo เองนั้นเป็นหุบเขาอันสวยงาม แวดล้อมด้วยความเขียวขจี และเต็มไปด้วยพืชและสัตว์นานาชนิด    
 
งานเทศกาล Talo Tshechu ที่จัดขึ้น 3 วัน เป็นที่เลืองลือในเรื่องระบำหน้ากาก และระบำ Atsara แต่จุดสนใจซึ่งมีชื่อเสียงทัดเทียมกัน และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอันลึกซึ้ง คือ Zhungdra ซึ่งจัดโดยคณะระบำ Talo การแสดง Zhungdra โดยทั่วไปจะมีเพลง Mani Sum (3 เพลง) ซึ่งผูกพันกับจิตใจของ Talops (ผู้คนจาก Talo) เป็นอย่างมาก เนื่องจาก Mani Sum นั้นประพันธ์โดย Sonam Dhondup ซึ่งเป็นปู่ของ Zhabdrung Jigme Chogyal (1862-1904) ชาติกำเนิดใหม่ที่ 5 ของ Zhabdrung คนแรก (1594-1651)       
 

Hotels:

Day 7

     สำรวจ Punakha Valley

Elevation 1,300 m     Weather in
เริ่มต้นด้วยการเดินเขาจากพูนาคาผ่านทุ่งข้าว สวนพริกและผักกาดไปยังสถูปคำซำยูเล (Khamsum Yuley Namgay Chorten) อนุสรณ์สถานที่สร้างโดยพระราชินีแห่งภูฏาน หลังจากนั้นจะย้อนกลับไปที่เมืองคุรุตัง (Khuruthang) ผ่านพระราชวังพุนโช เพลริ (Punthsho Pelri) และบ้านพักฤดูหนาวของพระราชวงศ์ก่อนที่จะถึงพูนาคาซอง ป้อมปราการโบราณแห่งนี้คือสถานที่พักอาศัยช่วงฤดูหนาวตามคำสั่งของผู้นำวัดและยังคงทำหน้าที่เป็นสถานที่บริหารบ้านเมืองสำหรับเขต พูนาคา
 
บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิกที่ฝั่งแม่น้ำพูนาค (Punak Chu) ก่อนที่จะเข้าชมหมู่บ้าน Lobesa ที่นั่นคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการเดินไปยังวัดลัคคัง (Lhakhang) ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด สร้างขึ้นในปี 1499
 

Hotels:

Day 8

     From Punakha to Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro

เมื่อลงมาจากโดชูล่าพาส (Dochu La Pass) จะมุ่งไปยังแม่น้ำวัง (Wang Chu) และแม่น้ำพาโร (Paro Chu) ก่อนจะผ่านเมืองพาโรไปทางทิศเหนือของหุบเขา โรงแรมอามานโคร่า พาโร (Amankora Paro) แวดล้อมด้วยป่าสน ในช่วงบ่ายสามารถเดินต่อไปยังโบราณสถานที่อยู่ใกล้เคียง ชมอนุสรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของหุบเขาหรือเดินทอดน่องไปตามถนนสายหลักของเมืองพาโร ช่วงเย็นโรงแรมอามานโคร่า พาโร (Amankora Paro) อาจมีการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนา พรรณไม้และสัตว์ป่าในท้องถิ่น รวมถึงภาพยนตร์เกี่ยวกับเทือกเขาหิมาลัย

Hotels:

Day 9

     สำรวจหุบเขา Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
เริ่มต้นวันด้วยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ในตาซอง (หอสังเกตการณ์) เป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะ พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่แสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีของอาณาจักรภูฏาน เพียงแค่เดินลงเขามาจะพบกับซองพาโร (Paro Dzong) สถาปัตยกรรมที่สวยงามของภูฏาน จากซองพาโรข้ามสะพาน Nyamai Zampa ไปยังวัดที่สร้างขึ้นในปี 1525 สนุกสนานไปกับถ่ายภาพหรือเข้าชมโรงนาพื้นเมืองเพื่อรับประทานอาหารกลางวันกับครอบครัวในท้องถิ่น
 
ช่วงบ่ายจะพาไปเยี่ยมชมสถานที่น่าสนใจ เพื่อให้คุณซึมซับวัฒนธรรมและศาสนาของภูฏานที่วัดคิชู (Kyichu Lhakhang), วัดดัมเซ (Dumtse Lhakhang) และดรุคยาลซอง (Drukgyel Dzong) นักเดินเขาสามารถใช้เส้นทางด้านหลังที่พักซึ่งผ่านดรุคยาลซองและแม่น้ำพาโร (Paro Chhu) ข้ามไปยังสะพานแขวน ตรงไปยังแหล่งทำฟาร์มและผืนป่า ก่อนวนกลับมาที่แม่น้ำ สะพานที่ 2 และกลับสู่ที่พัก

Hotels:

Day 10

     Tiger Nest Hike

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
ช่วงเช้าจะเดินไต่เขาไปยังวัดทั๊กซัง (Taktshang Goemba) อนุสรณ์ของชาวภูฏานที่น่าเคารพมากที่สุด หรือรู้จักกันในชื่อ “รังเสือ (Tiger’s Nest)” การเดินเขา 4 -5 ชั่วโมง จะได้พบกับทิวทัศน์ที่งดงามของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เหนือหุบเขาที่ยอดผาสูง 1000 เมตร เวลาที่เหลือของวันท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าในเมือง ทำสปาหรือสำรวจป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ด้านหลังที่พักตามอัธยาศัย
 

Hotels:

Day 11

     ออกจาก Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
วันนี้ เราจะบอกลาประเทศแถบหิมาลัยอันสวยงามแห่งนี้ และโดยสารเที่ยวบินเช้าเพื่อเดินทางกลับ เราหวังว่าจากนี้คุณจะได้เพื่อนใหม่ และจะเก็บรูปถ่ายมากมายและความทรงจำอันสวยงามของภูฏานเอาไว้! และเรารอคอยที่จะพบคุณอีกครั้งในดินแดนอันงดงามแห่งมนต์เสน่ห์ไม่สิ้นสุด! Tashi Delek!
 
What's Included

Suitable Months
 • Whole year round
 • High Season: March-May and September-November
 • Low Season: December-February and June-August
Prices
 • For Travel during the months of: Dec-Feb and Jun-Aug
 • To be advised
 • For Travel during the months of: Mar-May and Sep-Nov
 • To be advised
What's Excluded

Our Guarantee

Guaranteed Visa approval. We have yet to disappoint a single of our travellers in term of Visa issuance.

Your choice of hotels will be confirmed for your inspection before your arrival. We only book you on hotels which we love and would love again.

We will be happy to change your guide, driver or vehicle on the first two days of arrival in Thimphu if you are not satisfied with our selection. Drop us a note and our hospitality team be on the spot to assist you.

We’re here to help. Our world-class member services team is available by phone or email — there's no automated system or call center; you'll communicate with a real person.

Ask Us A QuestionLogin is required to post a question.

Recent Customer Reviews NaN / 5.0 ( Read Reviews )


NaN % of Our Travellers Recommend This Travel Plan

Sort by: Newest / Oldest