6 วัน การเดินทางใน AMANKORA

5.0 / 5.0
7 Reviews ( Read Reviews )
 • Amankora Paro

  Amankora Paro

 • Amankora Paro

  Amankora Paro

 • Amankora Punakha

  Amankora Punakha

 • Amankora Thimphu

  Amankora Thimphu

ภูฏาน อาณาจักรพุทธศาสนาเล็กๆ กำลังรอคุณอยู่ การตั้งอยู่สูงบนเทือกเขาหิมาลัยและแยกโดดเดี่ยวจากโลก ได้บ่มเพาะวัฒนธรรม ความรุ่มรวยด้วยขนบประเพณี ศรัทธาทางศาสนา และราชวงศ์ที่ทรงมีเมตตา ภูมิทัศน์อันน่าทึ่ง จากยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและเนินสูงชันที่เป็นป่าลึก สู่แม่น้ำอันไหลเชี่ยว มีเกาะแก่งหินกระจัดกระจาย ยังตั้งตระหง่านอย่างสงบ เนื่องจากความรักและห่วงใยในสิ่งแวดล้อมและความเชื่อทางศาสนา ทำให้อาณาจักรแห่งนี้ยังบริสุทธิ์และเป็นอัญมณีแห่งธรรมชาติ โปรแกรมนี้จะพาคุณเข้าสู่อาณาจักรโบราณ เพื่อผจญภัยไปยังใจกลางดินแดนที่เต็มไปด้วยเกษตรกรผู้มีเสน่ห์ ช่างทอผ้าที่ดึงดูด พระสงฆ์ที่ชวนมอง และผู้ปกครองที่น่านับถือ
 

Day 1

     เดินทางมาถึงภูฏาน เมืองปาโร, เดินทางสู่ทิมพู

Elevation 2,320 m     Weather in Thimphu
ประสบการณ์ที่ได้รับจากประเทศภูฏานนั้นไม่มีสิ่งใดเทียบเคียง ดังเช่นการบินชมรอบหุบเขาอันสวยงามเบื้องล่าง การเดินทางไปยังทิมพูใช้เวลาประมาณ 1½ ชั่วโมง เมื่อเดินทางมาถึงและรับประทานอาหารกลางวันแล้ว คุณสามารถเข้าชมสถูปอนุสรณ์แห่งชาติ (National Memorial Chorten) พิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านและหอสมุดแห่งชาติ แล้วเดินไปยังถนนสายหลังเพื่อชื่นชมสิ่งประดิษฐ์และสิ่งทอของชาวหิมาลัย
 

Hotels:

Day 2

     ท่องเที่ยว Thimphu

Elevation 2,320 m     Weather in Thimphu
ตลาดเกษตรกร 100 ปี เป็นที่ซึ่งชาวท้องถิ่นส่วนใหญ่มารวมตัวกันที่ริมฝั่งแม่น้ำทุกวันสุดสัปดาห์ ชาวบ้านจากหุบเขาข้างเคียงจะมาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและงานฝีมือต่างๆ
 
วันนี้เราไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านแห่งชาติ ซึ่งทุ่มเทให้กับการเชื่อมโยงภูฏานสู่อดีต ผ่านการจัดแสดง การสาธิต และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มีการออกแบบให้คล้ายบ้านในชนบท ตัวเรือนตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 นี้มี 3 ชั้น ซึ่งแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณวัตถุ
 
ที่พิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติ คุณจะได้ชมศิลปะการทอผ้า และเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการออกแบบสิ่งทอ การทอผ้าของภูฏานจัดเป็นรูปแบบศิลปะเพื่อการดำรงชีพ และวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมก็ถูกรักษาไว้โดยรัฐบาลพลเรือน
 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Chorten สร้างขึ้นในปี 1974 เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตกษัตริย์ สมเด็จ Jigme Dorji Wangchuck chorten แห่งนี้เป็นสถูปอนุสรณ์รูปครึ่งวงกลม เป็นที่รู้จักกันในฐานะสถานที่ทางศาสนาที่มองเห็นได้เด่นชัดที่สุดในภูฏาน และยังใช้เป็นสถานที่วิปัสสนาอีกด้วย
 
ที่โรงงานกระดาษทำมือ Jungshi คุณจะได้ชมศิลปะการทำกระดาษ ช่างฝีมือจะสาธิตวิธีทำกระดาษ Deh-sho โดยใช้เปลือกไม้จากพืชท้องถิ่นสองชนิด พระภิกษุจะใช้ Deh-sho ในการเขียนบทสวดมนต์และพิมพ์แม่พิมพ์ไม้
 
ที่นอก Thimphu จะมี Simtokha Dzong ซึ่งเป็นป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดในภูฏาน ตำนานได้กล่าวไว้ว่า ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อกักขังปีศาจที่เคยสร้างความหวาดกลัวในแถบนี้ และเป็นป้อมปราการแห่งแรกในลักษณะนี้ มีภาพจิตรกรรมและงานแกะสลักทางพระพุทธศาสนาจัดแสดงอยู่
 
Tashichho Dzong ใน Thimphu เป็นป้อมปราการดั้งเดิม และอารามทางพระพุทธศาสนาซึ่งใหญ่ที่สุดในเมือง แสดงให้เห็นสถาปัตยกรรมภูฏานอันโดดเด่น สร้างโดยไม่ใช้ทั้งตะปูและการเขียนแบบ สิ่งปลูกสร้างนี้ยังเป็นที่ตั้งราชบัลลังก์ของกษัตริย์ภูฏานในปัจจุบัน
 

Hotels:

Day 3

     เคลื่อนย้ายไปยังหุบเขา Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
วันนี้ เราจะเคลื่อนย้ายไปที่ Paro ที่นี่เราจะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ใน Ta Dzong (หอสังเกตการณ์) ที่ซึ่งเก็บรักษาสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ ที่จะนำเราเข้าสู่วัฒนธรรมอันมากล้นและมรดกของราชอาณาจักร เดินเพียงระยะสั้นๆ ลงมาจากเนิน จะพบกับ Paro Dzong อันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่สวยงามของสถาปัตยกรรมภูฏานในอดีต จาก Dzong แห่งนี้ จะเดินทางข้าม Nyamai Zampa ซึ่งเป็นสะพานมีพนักแบบดั้งเดิม และจะพาผู้มาเยือนขับรถไปยังวัดประจำเมือง ซึ่งสร้างในปี 1525 เพื่อชมจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่    
 

Hotels:

Day 4

     สำรวจหุบเขาปาโร

Elevation 2,280 m     Weather in Paro

เริ่มต้นวันด้วยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ในตาซอง (หอสังเกตการณ์) เป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะ พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่แสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีของอาณาจักรภูฏาน เพียงแค่เดินลงเขามาจะพบกับซองพาโร (Paro Dzong) สถาปัตยกรรมที่สวยงามของภูฏาน จากซองพาโรข้ามสะพาน Nyamai Zampa ไปยังวัดที่สร้างขึ้นในปี 1525 สนุกสนานไปกับถ่ายภาพหรือเข้าชมโรงนาพื้นเมืองเพื่อรับประทานอาหารกลางวันกับครอบครัวในท้องถิ่น

ช่วงบ่ายจะพาไปเยี่ยมชมสถานที่น่าสนใจ เพื่อให้คุณซึมซับวัฒนธรรมและศาสนาของภูฏานที่วัดคิชู (Kyichu Lhakhang), วัดดัมเซ (Dumtse Lhakhang) และดรุคยาลซอง (Drukgyel Dzong) นักเดินเขาสามารถใช้เส้นทางด้านหลังที่พักซึ่งผ่านดรุคยาลซองและแม่น้ำพาโร (Paro Chhu) ข้ามไปยังสะพานแขวน ตรงไปยังแหล่งทำฟาร์มและผืนป่า ก่อนวนกลับมาที่แม่น้ำ สะพานที่ 2 และกลับสู่ที่พัก

Hotels:

Day 5

     วัดทักซัง Tiger’s Nest

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
ช่วงเช้าจะเดินไต่เขาไปยังวัดทั๊กซัง (Taktshang Goemba) อนุสรณ์ของชาวภูฏานที่น่าเคารพมากที่สุด หรือรู้จักกันในชื่อ “รังเสือ (Tiger’s Nest)” การเดินเขา 4 -5 ชั่วโมง จะได้พบกับทิวทัศน์ที่งดงามของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เหนือหุบเขาที่ยอดผาสูง 1000 เมตร เวลาที่เหลือของวันท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าในเมือง ทำสปาหรือสำรวจป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ด้านหลังที่พักตามอัธยาศัย
 

Hotels:

Day 6

     ออกเมืองปาโร

Elevation 2,280 m     Weather in Paro

วันนี้เราจะร่ำลาประเทศแห่งเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงามนี้และนั่งเที่ยวบินแรกกลับไปยังสิงคโปร์ เราหวังว่าคุณได้พบกับเพื่อนใหม่ๆ และเก็บเกี่ยวภาพความประทับใจเพื่อเป็นที่ระลึกจากภูฏาน เราหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งในดินแดนอันสวยงามที่ไม่มีสิ้นสุดแห่งนี้! ขอให้โชคดี!

What's Included

Suitable Months
 • Whole year round
 • High Season: March-May and September-November
 • Low Season: December-February and June-August
Prices
 • For Travel during the months of: Dec-Feb and Jun-Aug
 • To be advised
 • For Travel during the months of: Mar-May and Sep-Nov
 • To be advised
What's Excluded

Our Guarantee

Guaranteed Visa approval. We have yet to disappoint a single of our travellers in term of Visa issuance.

Your choice of hotels will be confirmed for your inspection before your arrival. We only book you on hotels which we love and would love again.

We will be happy to change your guide, driver or vehicle on the first two days of arrival in Thimphu if you are not satisfied with our selection. Drop us a note and our hospitality team be on the spot to assist you.

We’re here to help. Our world-class member services team is available by phone or email — there's no automated system or call center; you'll communicate with a real person.

Ask Us A QuestionLogin is required to post a question.

Recent Customer Reviews 5.0 / 5.0 ( Read Reviews )


100.0 % of Our Travellers Recommend This Travel Plan

Sort by: Newest / Oldest


 
KM
Katherine Hunt Morr
United States, May 2016

My trip to Bhutan has been amazing so far. Your home is truly an incredible place. Thank you for everything Sonam! Your help and support have been incredible.I had a phenomenal trip. Passang Dorji and Jamyang were wonderful at every step of the way. I hope to come back to Bhutan again and will definitely use Druk Asia when I do.

Thanks!
Katie

+Read Full Review


PL
Pheck Cheng Loh
Singapore, Apr 2016

阿弥陀佛
不丹,让我们觉得很美,食物吃得放心,但是有些朋友不习惯!
不杀生,保持天然,是全世界的榜样!!感恩。
但愿不丹国王进一步照顾流浪狗,给它们一个家!!有些狗没得吃,且皮肤有病,很可怜!!
谢谢。
Tsering 导遊服务好,司机技术棒。

+Read Full Review


VT
Vera Tjioe
Australia, May 2016

Hello Sonam,

I just want to let you know my trip went well and we really enjoyed the tour.

The Guide, Dodo is a very kind man and he has wealth knowledge of Bhutanese history and Buddhism. The driver was very nice too, car always spot on. Nothing was too difficult for them.

Many Thanks for arranging this wonderful trip for us.

Cheers,

Vera TJIOE/ Perth

+Read Full Review


Read More Testimonial »