7 วัน การเดินทางกับ AMANKORA

5.0 / 5.0
1 Reviews ( Read Reviews )
 • Amankora Paro

  Amankora Paro

 • Amankora Thimphu

  Amankora Thimphu
  Amankora Thimpu is located on a hillside in a verdant pine forest far above Bhutan’s capital city.

 • Amankora Punakha

  Amankora Punakha

 • Amankora Gangtey

  Amankora Gangtey

Day 1

     เดินทางมาถึงภูฏาน เมืองปาโร, เดินทางสู่ทิมพู

Elevation 2,320 m     Weather in Thimphu
ประสบการณ์ที่ได้รับจากประเทศภูฏานนั้นไม่มีสิ่งใดเทียบเคียง ดังเช่นการบินชมรอบหุบเขาอันสวยงามเบื้องล่าง การเดินทางไปยังทิมพูใช้เวลาประมาณ 1½ ชั่วโมง เมื่อเดินทางมาถึงและรับประทานอาหารกลางวันแล้ว คุณสามารถเข้าชมสถูปอนุสรณ์แห่งชาติ (National Memorial Chorten) พิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านและหอสมุดแห่งชาติ แล้วเดินไปยังถนนสายหลังเพื่อชื่นชมสิ่งประดิษฐ์และสิ่งทอของชาวหิมาลัย
 

Hotels:

Day 2

     ท่องเที่ยว Thimphu

Elevation 2,320 m     Weather in Thimphu
ตลาดเกษตรกร 100 ปี เป็นที่ซึ่งชาวท้องถิ่นส่วนใหญ่มารวมตัวกันที่ริมฝั่งแม่น้ำทุกวันสุดสัปดาห์ ชาวบ้านจากหุบเขาข้างเคียงจะมาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและงานฝีมือต่างๆ
 
วันนี้เราไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านแห่งชาติ ซึ่งทุ่มเทให้กับการเชื่อมโยงภูฏานสู่อดีต ผ่านการจัดแสดง การสาธิต และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มีการออกแบบให้คล้ายบ้านในชนบท ตัวเรือนตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 นี้มี 3 ชั้น ซึ่งแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณวัตถุ
 
ที่พิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติ คุณจะได้ชมศิลปะการทอผ้า และเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการออกแบบสิ่งทอ การทอผ้าของภูฏานจัดเป็นรูปแบบศิลปะเพื่อการดำรงชีพ และวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมก็ถูกรักษาไว้โดยรัฐบาลพลเรือน
 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Chorten สร้างขึ้นในปี 1974 เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตกษัตริย์ สมเด็จ Jigme Dorji Wangchuck chorten แห่งนี้เป็นสถูปอนุสรณ์รูปครึ่งวงกลม เป็นที่รู้จักกันในฐานะสถานที่ทางศาสนาที่มองเห็นได้เด่นชัดที่สุดในภูฏาน และยังใช้เป็นสถานที่วิปัสสนาอีกด้วย
 
ที่โรงงานกระดาษทำมือ Jungshi คุณจะได้ชมศิลปะการทำกระดาษ ช่างฝีมือจะสาธิตวิธีทำกระดาษ Deh-sho โดยใช้เปลือกไม้จากพืชท้องถิ่นสองชนิด พระภิกษุจะใช้ Deh-sho ในการเขียนบทสวดมนต์และพิมพ์แม่พิมพ์ไม้
 
ที่นอก Thimphu จะมี Simtokha Dzong ซึ่งเป็นป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดในภูฏาน ตำนานได้กล่าวไว้ว่า ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อกักขังปีศาจที่เคยสร้างความหวาดกลัวในแถบนี้ และเป็นป้อมปราการแห่งแรกในลักษณะนี้ มีภาพจิตรกรรมและงานแกะสลักทางพระพุทธศาสนาจัดแสดงอยู่
 
Tashichho Dzong ใน Thimphu เป็นป้อมปราการดั้งเดิม และอารามทางพระพุทธศาสนาซึ่งใหญ่ที่สุดในเมือง แสดงให้เห็นสถาปัตยกรรมภูฏานอันโดดเด่น สร้างโดยไม่ใช้ทั้งตะปูและการเขียนแบบ สิ่งปลูกสร้างนี้ยังเป็นที่ตั้งราชบัลลังก์ของกษัตริย์ภูฏานในปัจจุบัน
 

Hotels:

Day 3

     Thimphu to Punakha

Elevation 1,300 m     Weather in Punakha

ณจะได้ประทับใจกับการเดินทางเหนือระดับความสูงกว่า 3,050 เมตร ผ่านโดชูล่า (Dochu La) และไปยังหุบเขาพูนาคา (Punakha) นอกจากนี้ยังมีหนึ่งในป้อมปราการแรกของพระราชวงศ์ภูฏานในศตวรรษที่ 17

ซิมโตคาซอง (Simtokha Dzong) และภาพสีกำแพงโบราณที่อารามฮองโช (Hongtsho) การเดินทางจะผ่านวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงามในวันที่อากาศปลอดโปร่งทางลงมายังหุบเขาพูนาคาตลอดเส้นทางฝั่งตะวันตก-ตะวันออก คุณจะผ่านเมืองวังดี (Wangdi) เพื่อเข้าชมซองวังดีโพดรัง (Wangdiphodrang) และวัดท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียง หมู่บ้านที่สวยงามแปลกตานี้เต็มไปด้วยร้านค้าต่าง ๆ มากมาย

ในช่วงบ่ายเราจะเข้าชมหมู่บ้านตาโล (Talo) บ้านเกิดของพระราชินี และวัดลัคคังที่เป็นเทพเจ้าปกป้องภูเขา ภายหลังจากนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการเดินเขาไปยังวัดโบราณที่อยู่บนยอดเขาด้านหลังที่พัก

Hotels:

Day 4

     สำรวจปูนาคา

Elevation 1,300 m     Weather in
เริ่มต้นด้วยการเดินเขาจากพูนาคาผ่านทุ่งข้าว สวนพริกและผักกาดไปยังสถูปคำซำยูเล (Khamsum Yuley Namgay Chorten) อนุสรณ์สถานที่สร้างโดยพระราชินีแห่งภูฏาน หลังจากนั้นจะย้อนกลับไปที่เมืองคุรุตัง (Khuruthang) ผ่านพระราชวังพุนโช เพลริ (Punthsho Pelri) และบ้านพักฤดูหนาวของพระราชวงศ์ก่อนที่จะถึงพูนาคาซอง ป้อมปราการโบราณแห่งนี้คือสถานที่พักอาศัยช่วงฤดูหนาวตามคำสั่งของผู้นำวัดและยังคงทำหน้าที่เป็นสถานที่บริหารบ้านเมืองสำหรับเขต พูนาคา
 
บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิกที่ฝั่งแม่น้ำพูนาค (Punak Chu) ก่อนที่จะเข้าชมหมู่บ้าน Lobesa ที่นั่นคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการเดินไปยังวัดลัคคัง (Lhakhang) ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด สร้างขึ้นในปี 1499
 

Hotels:

Day 5

     Punakha : Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro

เมื่อลงมาจากโดชูล่าพาส (Dochu La Pass) จะมุ่งไปยังแม่น้ำวัง (Wang Chu) และแม่น้ำพาโร (Paro Chu) ก่อนจะผ่านเมืองพาโรไปทางทิศเหนือของหุบเขา โรงแรมอามานโคร่า พาโร (Amankora Paro) แวดล้อมด้วยป่าสน ในช่วงบ่ายสามารถเดินต่อไปยังโบราณสถานที่อยู่ใกล้เคียง ชมอนุสรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของหุบเขาหรือเดินทอดน่องไปตามถนนสายหลักของเมืองพาโร ช่วงเย็นโรงแรมอามานโคร่า พาโร (Amankora Paro) อาจมีการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนา พรรณไม้และสัตว์ป่าในท้องถิ่น รวมถึงภาพยนตร์เกี่ยวกับเทือกเขาหิมาลัย

Hotels:

Day 6

     สำรวจหุบเขาปาโร

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
เริ่มต้นวันด้วยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ในตาซอง (หอสังเกตการณ์) เป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะ พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่แสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีของอาณาจักรภูฏาน เพียงแค่เดินลงเขามาจะพบกับซองพาโร (Paro Dzong) สถาปัตยกรรมที่สวยงามของภูฏาน จากซองพาโรข้ามสะพาน Nyamai Zampa ไปยังวัดที่สร้างขึ้นในปี 1525 สนุกสนานไปกับถ่ายภาพหรือเข้าชมโรงนาพื้นเมืองเพื่อรับประทานอาหารกลางวันกับครอบครัวในท้องถิ่น
 
ช่วงบ่ายจะพาไปเยี่ยมชมสถานที่น่าสนใจ เพื่อให้คุณซึมซับวัฒนธรรมและศาสนาของภูฏานที่วัดคิชู (Kyichu Lhakhang), วัดดัมเซ (Dumtse Lhakhang) และดรุคยาลซอง (Drukgyel Dzong) นักเดินเขาสามารถใช้เส้นทางด้านหลังที่พักซึ่งผ่านดรุคยาลซองและแม่น้ำพาโร (Paro Chhu) ข้ามไปยังสะพานแขวน ตรงไปยังแหล่งทำฟาร์มและผืนป่า ก่อนวนกลับมาที่แม่น้ำ สะพานที่ 2 และกลับสู่ที่พัก
 

Hotels:

Day 7

     ออกจาก Paro

Elevation 2,280 m     Weather in Paro
วันนี้ เราจะบอกลาประเทศแถบหิมาลัยอันสวยงามแห่งนี้ และโดยสารเที่ยวบินเช้าเพื่อเดินทางกลับ เราหวังว่าจากนี้คุณจะได้เพื่อนใหม่ และจะเก็บรูปถ่ายมากมายและความทรงจำอันสวยงามของภูฏานเอาไว้! และเรารอคอยที่จะพบคุณอีกครั้งในดินแดนอันงดงามแห่งมนต์เสน่ห์ไม่สิ้นสุด! Tashi Delek!
 
What's Included

Suitable Months
 • Whole year round
 • High Season: March-May and September-November
 • Low Season: December-February and June-August
Prices
 • For Travel during the months of: Dec-Feb and Jun-Aug
 • To be advised
 • For Travel during the months of: Mar-May and Sep-Nov
 • To be advised
What's Excluded

Our Guarantee

Guaranteed Visa approval. We have yet to disappoint a single of our travellers in term of Visa issuance.

Your choice of hotels will be confirmed for your inspection before your arrival. We only book you on hotels which we love and would love again.

We will be happy to change your guide, driver or vehicle on the first two days of arrival in Thimphu if you are not satisfied with our selection. Drop us a note and our hospitality team be on the spot to assist you.

We’re here to help. Our world-class member services team is available by phone or email — there's no automated system or call center; you'll communicate with a real person.

Ask Us A QuestionLogin is required to post a question.

Recent Customer Reviews 5.0 / 5.0 ( Read Reviews )


100.0 % of Our Travellers Recommend This Travel Plan

Sort by: Newest / Oldest

 
SR
Steven Rincon
United States, May 2016

I would like to say a big Kaadinchey la!!! The trip was fantastic. The service from your team amazing.

I would like to send special recognition to Kinley Wangdi and Thinley Dorji. From the time we landed to departed, it felt like they went above and beyond what would be expected. Please help make sure they get the credit for a really great job. I'd also like to thank you for your great service as well. You were very supportive and accommodating with our requests with fast response times. Everything felt easy and we felt warmly welcomed.

Kind regards,
Steve, Michelle, Jorge, Jeffrey

+Read Full Review


Read More Testimonial »