แพคเกจการท่องเที่ยว

ทัวร์ภูฏาน และ แผนการท่องเที่ยวกำหนดจากความต้องการลูกค้าเป็นหลัก โดยทางเราจะมีไกด์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ร่วมเดินทางไปกับท่าน ร่วมเดินทางไปกับเราแล้วท่านจะพบว่าแผนการท่องเทียวที่เราจัดทำขึ้นนั้น ถูกทำโดยผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวภูฏานอย่างแท้จริง

Sort By:
มาร่วมกับ Erwin Lian ผู้มีผลงานแสดงอยู่ในสื่อต่างๆ มากมาย เช่น Channel News Asia, Modern Met และ The Straits Times ให้เขานำคุณไปสู่พื้นฐานของการร่างภาพ
3 REVIEWS
From SGD 4,399