ฤดูของการเดินเขา

อำนาจ และ ความสวยงามของเทือกเขานั้นน่าอัศจรรย์ใจกว่าด้วยการเดินทางด้วยเท้า มากกว่าการเดินทางโดยวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าระยะเวลาสองคืนรอบๆหุบเขาบุมแทง หรือ การเดินทางสามวันจากธิมพู ไป พาโร หรือเส้นทางการเดินทางเป็นระยะเวลา 8 วันไปที่โฮโมลฮารี ทิวทัศน์ หมู่บ้าน ผู้คนนั้นไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้

ตื่นเมื่อแสงอรุณส่อง เสียงนกร้อง และ ชาอุ่นๆสักถ้วย นักเดินป่าจะเดินทางในพื้นที่สูง และได้ชมทิวทัศน์ตระการตา มีสถานที่ไม่กี่แห่งบนโลกที่จะเทียบเท่าแสงอาทิตย์แรกของวันส่องกระทบเทือกเขาหิมาลัย การเดินป่าในเดือนเมษายน และ พฤษภาคมในเทือกเขาหิมาลัย คุณจะได้เห็นสีแดงจัด และ สีส้มของดอก rhododendron

สำหรับนักเดิ ช่วงเวลาการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดคือระหว่างกลางเดือนมีนาคม ถึง กลางเดือนพฤษภาคม และ กลางเดือนกันยายน ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน แต่ละเส้นทางก็มีความเหมาะสมในแต่ละฤดูไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อน หรือ ฤดูหนาว ในช่วงต้นปีแสงจะชัดกว่าแต่กลางคืนจะมีอากาศหนาวมาก ในฤดูใบไม้ร่วง หลังจากฤดูฝน ท้องฟ้าจะเปิด และ ใบไม้จะเริ่มกลายเป็นสีเหลือง ระหว่างเดือนมิถุนายน และกลางเดือนกันยายน นักเดินทางจะต้องเตรียมตัวรับหน้าฝน ที่ความสูงน้อยกว่า 2000 เมตร คุณอาจจะต้องผจญกับทากด้วย เพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเส้นทางเดินป่าแต่ละเส้นทาง กรุณาดูที่ตารางของเส้นทางเดินป่า
 

ชื่อเส้นทาง
มกราคม 
กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม
สิงหาคม 
กันยายน
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม
เส้นทางดรุ๊คพาธ
==
==
O
O
O
O
==
==
O
O
O
==
เส้นทางเดินเขาโจโมลฮารี
==
==
O
O
O
O
==
==
O
O
==
==
เส้นทางสโนว์แมน
==
==
==
==
==
==
O
O
O
==
==
==
เส้นทางลายากาซ่า
==
==
==
O
O
O
==
==
O
O
O
==
เส้นทางบ่อน้ำพุแห่งกาซ่า
==
O
O
==
==
==
==
==
==
O
O
O
เส้นทางลูนานา 
==
==
==
==
O
O
O
O
O
O
==
==
เส้นทางบูมธาง
==
==
O
O
O
O
==
==
O
O
O
==

เส้นทางฮา

==
==
Open
==
==
เส้นทางพันดากาล่า
==
==
==
O
==
==
==
O
O
==
==
==
เส้นทางฤดูหนาวแห่งพูนาคา
==
==
O
O
O
==
==
==
O
O
O
O
เส้นทางฤดูหนาวซาเทนกาง
O
O
O
O
O
==
==
==
==
O
O
O
เส้นทางฤดูหนาวแห่งกางเทย์
O
O
O
O
O
==
==
==
O
O
O
O
เส้นทางมีราคสาคเตง
==
==
O
O
O
O
O
O
==
==
==
O

สัญลักษณ์:
0 : เส้นทางที่เปิดสำหรับการเดินเขา
==: เส้นทางที่ไม่เหมาะสำหรับการเดินเขา

ข้อมูลเฉพาะของเส้นทางการเดินเขา

การเดินเขา Lunana Snowman เรียกว่าเป็นการเดินเขาที่ยากที่สุดในโลก รวมทั้งหมด 12 เส้นทาง ระยะทางระหว่าง 4,500 เมตร และ 5,300 เมตร นอนค้างคืนระหว่าง 3,700 เมตร และ 5,100 เมตร เป็นเวลา 24 วัน พื้นที่บนเขาส่วนใหญ่ยังไม่เรียบร้อย

การเดินเขา Jomolhari และ Rodungla เส้นทางอยู่บนภูเขาสูง ใช้เวลา 6 ถึง 10 วัน ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่เลือก Druk Path, Dagala Trek และ Gasa/Laya Trek – การเดินเขาที่สั้นกว่าจะแตกต่างกัน 3 ถึง 6 วัน เส้นทางวัฒนธรรมเมืองบุมธัง กังเตย์และ Samtengang Trek เป็นการเดินทางระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน ใช้ระยะเวลา 3 ถึง 4 วัน

หมายเหตุ : ช่วงเวลาระหว่างกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกันยายน จะเป็นช่วงฝนตกชุกของปี

 

MORE TRAVEL PLANS


Planning to go Bhutan?

Join 15,699 travelers who have benefited from our expertise.


Planning to travel to Bhutan during a festival?

On popular dates of travel such as during festival time, flight tickets tend to get fully reserved 5 months prior. Due to limited flight and seats available, we recommend you to reserve your ticket as early as possible. You can reserve your ticket for free with us and plan your trip to Bhutan with a peace of mind knowing that you will have a spot on your flight to Bhutan.