วิธีการขอวีซ่าประเทศภูฏาน

Posted on 12/December/2011

วิธีที่จะได้รับหรือใช้วีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศภูฏาน

คุณไม่สามารถใช้ส่วนตัวสำหรับนักท่องเที่ยววีซ่าด้วยตัวคุณเอง ใบสมัครจะต้องมีการดำเนินการโดยตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตในภูฏานในนามของคุณ

ขั้นตอนการขอวีซ่าประเทศภูฏาน
1. จองแพ็คเกจทัวร์ภูฏานจากบริษัททัวร์ที่ได้รับอณุญาติ
2. ซื้อตั๋วเครื่องบิน Drukair
3. มีพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อยอีก6เดือน
4. เตรียมส่งข้อมูลต่อไปนี้

• ชื่อสกุลตามพาสปอร์ต
• อาชีพ
• ที่อยู่
• เบอร์โทรศัพท์
• ส่งสแกนสำเนาหนังสือเดินทางของคุณเป็นต่อตัวอย่างสำหรับนักศึกษา
• สแกนบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อจะได้รับส่วนลดตามตัวอย่างวีซ่าภูฏาน

กระบวนการวีซ่าจะเริ่มขึ้นเมื่อได้ชำระเงินค่าแพ็คเกจที่กระทรวงการท่องเที่ยวภูฏานแล้วเท่านั้น

*กรมตรวจคนเข้าเมืองต้องการแจ้งให้นักเดินทางทุกคนทราบ โดยจะมีผลวันที่ 26 กันยายน 2011 เป็นต้นไป ทางกรมจะยอมรับสำเนาของหนังสือเดินทางที่สามารถใช้ได้เท่านั้น (ต้องสแกนหน้าหนังสือเดินทางพร้อมข้อมูลและรูปภาพที่ชัดเจน) และจะไม่พิจารณารูปถ่ายขนาดติดหนังสือเดินทาง

คำถาม: ฉันชำระเงินค่าแพ็คเกจแล้วจะได้รับวีซ่าภูฏานเมื่อเท่าไร
คำตอบ: คุณจะได้รับวีซ่าระหว่าง 3 ถึง 10 วันก่อนการเดินทางของคุณ โปรดอย่าลืมสำเนาวีซ่าของคุณไว้ คุณสามารถนำไปแสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินของดรุคแอร์ (Druk Air) และจุดตรวจคนเข้าเมือง

คำถาม: ฉันต้องส่งหนังสือเดินทางตัวจริงเพื่อขอวีซ่าภูฏานหรือไม่
คำตอบ: ไม่ต้อง เราต้องการแค่ภาพสแกนสีสำหรับหนังสือเดินทางของคุณเท่านั้น ดังเช่นแสดงในตัวอย่างด้านบน การสมัครทำวีซ่าภูฏานเป็นกระบวนการทางดิจิตอล ดังนั้นเราจึงไม่ต้องเก็บหนังสือเดินทางของคุณ เพียงแค่ยื่นภาพสแกนหนังสือเดินทางของคุณเท่านั้น

คำถาม: ฉันเพิ่งต่อหนังสือเดินทางและวีซ่าอยู่ในหนังสือเดินทางเก่าของฉัน ฉันควรทำอย่างไร
คำตอบ: ถ้าหากคุณมีเวลามากกว่า 2 สัปดาห์ก่อนออกเดินทาง แนะนำว่าให้ติดต่อดรุคเอเซียหรือตัวแทนท่องเที่ยวของคุณเพื่ออัปเดตข้อมูลของคุณกับกรมตรวจคนเข้าเมืองของภูฏาน หากใกล้วันเดินทาง คุณควรนำหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วยเพื่อยืนยันที่จุดตรวจคนเข้าเมือง

ระหว่างการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน ดรุคแอร์ต้องให้คุณลงชื่อในแบบฟอร์มค่าปรับเพื่อยินยอมเรื่องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

คำถาม: วีซ่าภูฏานของฉันจะหน้าตาเป็นอย่างไร
คำตอบ: การสมัครขอวีซ่าของคุณจะเป็นการลงทะเบียนแบบออนไลน์และเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คุณต้องพิมพ์เอกสารออกมาและนำติดตัวไปกับคุณ การตรวจสอบวีซ่าจะต้องใช้ในขณะที่คุณเช็คอินกับสายการบินดรุคแอร์ และต้องแสดงที่จุดตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติพาโรด่านศุลกากรภูฏาน

คำถาม: ฉันสามารถนำบุหรี่และแอลกอฮอล์เข้าไปยังภูฏานได้หรือไม่
คำตอบ: ได้ ชาวต่างชาติทุกคนสามารถนำของเหลวแอลกอฮอล์ขนาด 1 ลิตร และบุหรี่สูงสุด 200 มวน หรือซิก้า 30 มวน

*โปรดทราบ บุหรี่ทุกมวนต้องเสียภาษีศุลกากร 100% และภาษีการขาย 100% (ปกติ 1,600 Nu ต่อกล่อง) นักท่องเที่ยวควรสำแดงของที่ต้องเสียภาษีที่กรมศุลกากรและชำระค่าภาษีนำเข้าสิ่งที่ปลอดภาษีในภูฏาน

ก. สุรา: 1 ขวด ไม่เกินหนึ่งลิตร
ข. บุหรี่ 1 กล่อง (บรรจุ 200 มวน) เสียภาษีศุลกากร 100% และภาษีการขาย 100% (ปกติ 1,600 Nu ต่อกล่อง)

ดูแผนการท่องเที่ยวประเทศภูฏานของดรุคแอร์ »

Planning to travel to Bhutan during a festival?

On popular dates of travel such as during festival time, flight tickets tend to get fully reserved 5 months prior. Due to limited flight and seats available, we recommend you to reserve your ticket as early as possible. You can reserve your ticket for free with us and plan your trip to Bhutan with a peace of mind knowing that you will have a spot on your flight to Bhutan.