VISA to Bhutan

Guaranteed Visa Issuance for our travellers

ENQUIRE

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการขอวีซ่าภูฏาน

 • นักท่องเที่ยวทุกท่านที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศภูฏานต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวทุกคน ยกเว้น ผู้ถือวีซ่าประเทศอินเดีย และ บังคลาเทศ
 • วิซ่าจะสามารถใช้ได้เฉพาะท่านที่จองแพคเกจทัวร์กับบริษัททัวร์ท้องถิ่นเท่านั้น โดยจองกับบริษัททัวร์โดยตรงหรือผ่านเอเจนซี่ต่างประเทศ
 • การยื่นขอวีซ่าสามารถให้บริษัททัวร์เป็นตัวแทนในการยื่นแทนผู้เดินทางได้
 • วีซ่าจะถูกดำเนินการโดยสภาการท่องเที่ยวทิมปู ประเทศภูฏาน (Tourism Council of Bhutan in Thimphu, Bhutan)
 • รัฐบาลภูฏานเป็นผู้จัดตั้งแพคเกจการท่องเที่ยวขั้นต่ำ และค่าดังกล่าวถูกจ่ายด้วยสกุลเงิน USDเท่านั้นก่อนท่านมาเยือนภูฏาน
ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าภูฏาน

ตรวจสอบและยื่นเรื่องของวีซ่าภูฏาน

ฉันกำลังไปภูฏาน และฉันถือพาสปอร์ตจากประเทศ

my email address is
 

อัตราค่าธรรมเนียมรายวัน

อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป มีดังนี้

 • ราคาช่วง High season: 250 USD ต่อคน ต่อคืน วันหยุด (มีนาคม, เมษายน, กันยายน, ตุลาคมและพฤศจิกายน)
 • ราคาช่วง Low season: 200 USD ต่อคน ต่อคืน วันหยุด (มกราคม, กุมภาพันธ์, มิถุนายน, สิงหาคม, สิงหาคมและธันวาคม)

ธรรมเนียมประกอบไปด้วย:

 • ภาษีภายในทั้งหมดและค่าบริการ (รวมค่าภาครัฐ)
 • ที่พัก
 • ค่าอาหารทั้งหมด
 • การเดินทางทั้งหมดพร้อมไกด์นำเที่ยวภูฏานที่มีใบอนุญาต
 • การขนส่งภายในทั้งหมด
 • อุปกรณ์แคมปิ้งและการเดินทางเพื่อการเดินป่า

อัตราที่กำหนดข้างต้นใช้ต่อการท่องเที่ยวต่อคืน วันหยุดในภูฏาน (มีผลตั้งแต่ปี 2012)

ยกเว้นภาษีศุลกากร

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 01/07/2009 ยกเลิกการส่วนลด 25% สำหรับทำวีซ่าทางการทูตออกไป

เด็กที่อายุไม่เกิน 5 ปีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามผู้ที่อายุระหว่าง 6-12 ปี และมากับผู้ปกครองจะได้รับส่วนลด 50% สำหรับอัตรารายวัน

นักเรียนที่เรียนเต็มเวลาและอายุต่ำกว่า 25 ปีที่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาจะได้รับส่วนลด 25% ต่อวัน

ส่วนลด 50% ของอัตรารายวันจะได้รับสำหรับนักเดินทางที่เป็นหมู่คณะ จำนวน 11 ถึง 15 คน สมาชิกกลุ่มที่มีจำนวนเกิน 16 คนจะได้รับส่วนลด 100%

การคิดค่าบริการ

บุคคลธรรมดาและกลุ่มย่อยที่มีผู้ร่วมทางน้อยกว่าสามคน จะต้องเสียค่าบริการสูงกว่าอัตรารายวันขั้นต่ำที่ ดังต่อไปนี้

 • บุคคลที่เดินทางคนเดียว: 40 USD ต่อคืน
 • กลุ่ม 2 ท่าน: 30 USD ต่อคนต่อคืน

การคิดค่าบริการนี้จะไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนของตัวแทนท่องเที่ยวต่างประเทศ ในการทำธุรกิจหรือการเข้าชมโปรโมชั่นที่ได้รับการรับรองและอนุญาตจาก TCB

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะยื่นขอวีซ่าได้ที่ไหนและที่ใด
วีซ่าของท่านไปยังภูฏานสามารถยื่นและดำเนินการโดยตัวแทนท่องเที่ยวที่ได้รับสิทธิและจดทะเบียนเช่นเราเท่านั้น วีซ่าจะมาพร้อมกับแพคเกจท่องเที่ยวของท่านไปยังภูฏาน ท่านไม่สามารถสมัครวีซ่าได้ด้วยตนเองและสถานทูตภูฏานไม่มีบริการการทำวีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าท่องเที่ยวของภูฏานของฉัน ที่ออกให้ในหนังสือเดินทางฉบับเก่าของฉัน ซึ่งใกล้จะหมดอายุแล้ว จะมีปัญหาเมื่อฉันเดินทางถึงภูมิลำเนาในภูฏานหรือไม่?
หากวีซ่าท่องเที่ยวของภูฏานออกมาในหนังสือเดินทางฉบับเก่าของท่าน ท่านจะต้องนำหนังสือเดินทางฉบับเก่าของท่านติดตัวไปด้วย กรมตรวจคนเข้าเมืองภูฏานจะตรวจสอบรายละเอียดของท่านในหนังสือเดินทางเก่าด้วย หากนักท่องเที่ยวไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ให้กับกรมตรวจเข้าเมืองได้ จะถูกปรับสูงสุดถึง 10,000 Nu กรุณาแจ้งตัวแทนการท่องเที่ยวภูฏานของท่านเพื่ออัพเดตวีซ่าของท่านหากยังมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเดินทางของท่าน

อัตราภาษีของฉันจ่ายสำหรับอะไร?
65USD ต่อคืน จะถูกนำไปสู่กองทุนการพัฒนาเพื่อการดูแลสุขภาพที่ให้บริการฟรี การศึกษาฟรี และการสร้างถนนในภูฏาน ส่วนที่เหลือของภาษีจะถูกใช้ในส่วนของ ที่พัก อาหารและบริการต่างๆ เช่น ไกด์ การขนส่งคนขับรถและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

Drukair ออกเดินทางในเช้าตรู่ของวันสุดท้ายและฉันจะไม่ได้ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ฉันจะได้รับการยกเว้นภาษีในวันสุดท้ายหรือไม่?
ใช่ ท่านจะได้รับการยกเว้นภาษีในวันสุดท้าย. Drukair จะออกจาก Paro เวลา 10:00 น. ของทุกวัน ผู้เดินทางออกเดินทางโดย Drukair จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายวันในวันสุดท้ายที่เดินทางออกจากภูฏาน

จะใช้เวลานานเท่าใดกว่าฉันจะได้รับวีซ่าภูฏาน?
วีซ่าจะออกประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ ก่อนที่ท่านจะเดินทางมาถึงภูฏาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงแผนในนาทีสุดท้าย เราสามารถจัดเตรียมวีซ่าได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะจองการเดินทางของท่านภายในสัปดาห์นี้และอยู่ในภูฏานในอีก 7 วัน

มีการระบุจำนวนนักท่องเที่ยวที่สามารถเยี่ยมชมภูฏานได้ทุกปีหรือไม่?
ไม่มีการกำหนดโควต้าการท่องเที่ยวโดยรัฐบาลภูฏาน จำนวนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ที่ 29,000 คนต่อปี (2010) เนื่องจากจำนวนเที่ยวบินที่จำกัด และการขาดแคลนโรงแรมที่ดีในปัจจุบัน

ฉันสามารถพักที่รีสอร์ทพิเศษเช่น Uma และ Amankora ได้หรือไม่?
ผู้เข้าชมที่เลือกใช้รีสอร์ทพิเศษอื่น ๆ เช่น Uma Paro, Taj Tashi และ Amankora จะต้องจ่ายค่าที่พักตามตารางด้านบนของอัตราบริการรายวันที่ระบุไว้

ฉันไม่สามารถหาสถานทูตภูฏานในประเทศของฉันได้ ฉันจะยื่นขอวีซ่าได้อย่างไร?
วีซ่าของท่านจะถูกยื่นโดย บริษัทท่องเที่ยวหรือ บริษัททัวร์ของท่าน ท่านไม่จำเป็นต้องนัดหมายกับสถานทูตภูฏานด้วยตนเอง สถานทูตภูฏานไม่ให้บริการวีซ่าท่องเที่ยว

ฉันเดินทางบ่อยๆและไม่สามารถส่งหนังสือเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้ ฉันจะได้ทำวีซ่าได้อย่างไร?
เราไม่จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตเพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว เราต้องการสำเนาหนังสือเดินทางที่สแกนด้วยสีเพื่อขอใบสมัครวีซ่า

ฉันต้องการที่จะเดินทางไปตามลำพังสไตล์ Backpacker อย่างเรียบง่ายและสบายๆ ฉันสามารถสมัครวีซ่าได้โดยไม่ต้องใช้แพคเกจทัวร์ได้หรือไม่ ?
ท่านไม่สามารถแยกสมัครวีซ่าออกจากแพคเกจทัวร์ได้ แต่ท่านยังคงสามารถเดินทางไปคนเดียวง่ายๆได้ในแพคเกจทัวร์ของเรา ไกด์และคนขับรถจะมารับท่าน เพื่อพาท่านไปทำกิจกรรมมากมายที่ท่านต้องการ ท่านไม่ได้จำเป็นต้องเที่ยวแบบครบวงจรก็ได้ แต่ท่านสามารถกำหนดการท่องเที่ยวในแบบของท่านได้

เมื่อไหร่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเดินทางไปยังภูฏาน?
ท่านสามารถเดินทางไปภูฏานได้ตลอดทั้งปี แต่เดือนที่ดีที่สุดคือเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม และกันยายนถึงพฤศจิกายน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปที่ เวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมภูฏาน (Best Time To Visit Bhutan)

เป็นไปได้หรือไม่ หากฉันจะเดินทางไปตามลำพังในภูฏาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / ภาษีศุลกากร (ค่าใช้จ่ายแพงสุด 250 USD และถูกสุด 200 USD) เราสามารถจัดทัวร์ส่วนตัวได้หรือไม่?
มันเป็นไปไม่ได้เลย วีซ่าของท่านจะเชื่อมโยงกับการซื้อหรือใช้จ่ายเงินขั้นต่ำข้างต้นทั้งหมด

การอ้างอิง อ่านเพิ่มเติม

สถานทูตสถานกงสุลและภารกิจ

สถานทูตและสถานกงสุลภูฏาน จะไม่ดำเนินการขอวีซ่านักท่องเที่ยวสำหรับผู้มาเยือนได้ วีซ่านักท่องเที่ยวจะถูกดำเนินการโดยตัวแทนการท่องเที่ยวในนามของพวกเขา ณ เมืองทิมปู (Timpu) ประเทศภูฏาน

Bangkok
Royal Bhutanese Embassy,
375/1 Soi Ratchadanivej, Pracha – Uthit Road,
Samsen nod, Huay Kwang,
Bangkok 10320.
Phone : 66-2-2744740 / 41 / 42
Fax : 66-2-2744743
Brussels
Royal Bhutanese Embassy,
Avenue Jules César 70
1150 Bruxelles
Belgium
Phone : 00 32 2 761 95 70
Fax : 00 32 2 761 95 77
Dhaka
Royal Bhutanese Embassy,
House No. 12, Road No. 107,
Gulshan-2,
Dhaka 1212.
Phone : 880-2-8826863 / 8827160
Fax : 880-2-8823939
Geneva
Permanent Mission of the Kingdom of Bhutan to the UN,
17-19 Chemin du Champ d’Anier, 1209
Geneva
Phone : 41-22-7990890
Fax : 41-22-7990899
Geneva
Royal Bhutanese Embassy in Kuwait
P.O.Box 1510, Safat 13016
South Surra, Al Salaam, Block 3, Street 308, House 3
Telephone : (+965) 25213601/25213602
Fax : (+965) 25213603
Email : [email protected]
New Delhi
Royal Bhutanese Embassy,
Chandragupta Marg,
Chanakyapuri,
New Delhi 110021.
Phone : 91-11-26889230 / 9809 / 9807
Fax : 91-11-26876710 / 24674664 / 24102231
New York
Permanent Mission of the Kingdom of Bhutan to the UN,
763 United Nations (1st Avenue),
New York, N.Y. 10017.
Phone : 212-6822268 / 6822312 / 6822371 / 6822752
Fax : 212-6610551
Kolkata
Royal Bhutan Consulate,
Bhutan House,No 6/1,
Mall Road, Dum Dum,
Kolkata,
West Bengal – 700 080,
India.
Phone : +91 33 2559 3676
Fax : +91 33 2560 0755