ปฏิทินงานเทศกาลปี 2013

Posted on 04/July/2012

Masked Dancers making an entrance at a festival

เทศกาลทางศาสนาต่างๆในดินของมังกรสายฟ้าแห่งนี้มีประวัติยาวนานและเป็นการแสดงให้เห็นถึงการรักษาวัฒนธรรมอันเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวพุทธโบราณ เทศกาลเหล่านี้จะจัดขึ้นในเขตพื้นที่ทั้งหมดเพื่อเป็นการระลึกถึงและแสดงความเคารพแก่ท่านกูรูรินโปเช ผู้ที่นำศาสนาพุทธมาเผยแพร่ในภูฏานในศตวรรษที่ 8 

Masked Dancers at Paro Festivals

รามและป้อมปราการในที่แห่งเดียว จุดเด่นของเทศกาลเหล่านี้อยู่ที่การแสดงของระบําหน้ากากของเหล่าพระและฆราวาสในท้องถื่น โดยเน้นเนื้อเรื่องไปที่ตํานานเก่าแก่เกี่ยวกับพุทธศาสนา 

นอกจากความสําคัญทางศาสนา เทศกาลเหล่านี้ยังเป็นโอกาสให้ญาติพี่น้องได้มาพบปะสังสรรค์กัน ผู้คนมักจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ดีที่สุดของพวกเขา และร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลตลอดทั้งวัน 

 

 

ก่อนการเริ่มต้นเทศกาลเป็นเวลาหลายอาทิตย์  พระสงฆจะเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลโดยการสวดมนต์และนั่งสมาธิ 
นอกจากนี้นังมีการเตรียมการแสดงที่จะมีขึ้นในเทศกาล ที่ถือว่าเป็นเทศกาลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวด และชาวภูฏานทุกคนควรมีโอกาสมาร่วมซักครั้งหนึ่งในชีวิต 
The Thangkha display at Paro Festivals in early morning light

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SourceTourism Council of Bhutan
Name Town Start Date End Date
Legend
Festival
Public Holiday
Exhibition
Film
Others

Planning to travel to Bhutan during a festival?

On popular dates of travel such as during festival time, flight tickets tend to get fully reserved 5 months prior. Due to limited flight and seats available, we recommend you to reserve your ticket as early as possible. You can reserve your ticket for free with us and plan your trip to Bhutan with a peace of mind knowing that you will have a spot on your flight to Bhutan.