แนะนําภูฏาน

Posted on 30/September/2011Bhutan - A Journey Through The Land of Thunder Dragon from info@drukasia.com on Vimeo.

มีสถานที่บางแห่งที่แม้แต่นักท่องเที่ยวผู้ตระเวนมาแล้วทั่วโลกถือว่าการได้ไปเยือนคือความอลังการแห่งชีวิต
ถึงแม้จะถูกจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก
แต่น้อยคนนักจะได้มาสัมผัสถึงความเจิดจรัสของธรรมชาติแห่งนี้
ภูฏาน...ดินแดนของมังกรสายฟ้า


Where happiness is more than a dream?

ณ ที่นี้ ความสุขไม่ไกลเกือนเอื้อม
เป็นการยากนักที่จะเฟ้นหาสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งให้ความอิ่มเอมใจได้ดั่งเช่นที่ภูฎาน...อาณาจักรที่รํ่ารวยด้วยธรรมชาติซึ่งยังไม่ถูกกลิ่นอายของอารยธรรมสมัยใหม่เข้ามาทําลาย
มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้มาเยือนสรวงสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในหมู่เขาหิมาลัยอันมหัศจรรย์แห่งนี้

ป่าของภูฎานยังมีสภาพอุดมสมบูรณ์เป็นที่พักพิงแก่พืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นานาชนิด

An abode of gods?

ภูฏานเป็นป้อมปราการสุดท้ายของพระพุทธศาสนาสายวัชรยาน (Vajrayana) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสายการเรียนการสอนศาสนาพุทธที่มีความลึกซึ้งมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาอันสูงลิบ ธงสวดมนต์ที่กระพือไสวตัดกับเส้นขอบฟ้ายามสายลมโพยพัด หรือว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ห่มจีวรสีแดง สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทําให้ภูฎานเหมือนหลุดมาจากโลกอดีตกาลที่ยังไม่ถูกความเจริญต่างๆเข้ามาทําลายความสงบสุข

ชาวภูฏานได้ให้ความสําคัญแก่มรดกทางวัฒนธรรมอันงดงามนี้โดยเชื่อว่าการรักษาประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่จะสามารถทําให้พวกเขาพานพบกับความสุขที่แท้จริง ซึ่งหาไม่ได้จากความเจริญยุคโลกาภิวัตน์

ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดชาวภูฎานจึงตั้งเป้าหมายหลักในชีวิตไว้ที่การแสวงหาความสุขใจ แม้กระทั่งภาครัฐก็มีจุดมุ่งหมายคือการเพิ่มความสุขมวลรวมของประชาชน โดยเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเพียงหนึ่งในวิธีการมุ่งสู่ความสุข แต่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง

ราชอาณาจักรภูฏานในวันนี้อาจเป็นสถานที่แห่งสุดท้ายที่ยังไม่ถูกอารยธรรมสมัยใหม่เข้ามาทําลายจดหมดสิ้น ซึ่งก็ตรงกับความต้องการของชาวภูฎานที่อยากจะรักษาความวิจิตรอันบริสุทธิ์นี้ไว้ เพราะฉะนั้นเมื่อมาเยืยนดินแดนนี้แล้ว ขอให้ทุกท่านนําแต่ความทรงจําที่ดีกลับไป และไม่ทิ้งอะไรไว้นอกจากรอยเท้าเพื่อจารึกประสบการณ์อันแสนมีค่านี้A Spiritual Journey

การเดินทางของจิตวิญญาณ
ภูฏานดินแดนศักสิทธ์ ประชาชนยังยึดมั่นในศาสนาพุทธหรือศาสนาฮินดูอย่างลึกซึ้ง แต่ส่วนใหญ่แล้วนับถือศาสนาพุทธ

ราชอาณาจักรภูฎานมีเจดีย์มากกว่า 10,000 เจดีย์ และกว่า 2,000 วัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกย่องคำสอนของพุทธศาสนา 
บางเจดีย์และบางวัดถือว่าเป็นขุมคลังแห่งชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ อาศรมซึ่งส่วนมากเป็นกระท่อมในสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมยังมีความงดงามตระการตาอีกด้วย

ที่นี่มีสถานที่ทางศาสนามากมาย บางแห่งสามารถเดินทางไปถึงได้โดยสะดวก ขณะที่บางแห่งต้องมีการปีนเขาเดินป่าเพื่อจะไปถึง แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการได้มาเยือนสถานที่เหล่านี้ที่ถือว่าเป็นเครื่องหมายของประเทศภูฎานก็คุ้มค่าต่อความพยายามอย่างยิ่งยวดแล้ว

เทศกาลทางศาสนาในชุมชนท้องถิ่น (tshchu) และสถาปัตยกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มากมายบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าชาวภูฎานยังคงยึดมั่นอยู่ในประเพณีที่พวกเขาภาคภูมิใจ แม้ว่าความเจริญทางเทคโนโลยีจะเข้ามาเยือนแล้วก็ตาม

Source: Tourism Council of Bhutan

Planning to travel to Bhutan during a festival?

On popular dates of travel such as during festival time, flight tickets tend to get fully reserved 5 months prior. Due to limited flight and seats available, we recommend you to reserve your ticket as early as possible. You can reserve your ticket for free with us and plan your trip to Bhutan with a peace of mind knowing that you will have a spot on your flight to Bhutan.