ธรรมชาติและการเดินเขา BY Cipto Handoyo - DATE: 19/Sep/2012

สัมผัสกับความบริสุทธิ์และความสวยงามของธรรมชาติบนโลก อุดมไปด้วยสภาพแวดล้อมที่สวยงามและมีเสน่ห์ของอาณา...

Read More »

ธรรมชาติและการเดินเขา BY Cipto Handoyo - DATE: 19/Sep/2012

สัมผัสกับความบริสุทธิ์และความสวยงามของธรรมชาติบนโลก อุดมไปด้วยสภาพแวดล้อมที่สวยงามและมีเสน่ห์ของอาณา...

Read More »

ฤดูของการเดินเขา BY Cipto Handoyo - DATE: 19/Sep/2012

พลังธรรมชาติและความงามของภูเขาช่างน่าประทับใจ เหมาะแก่การเดินมากกว่าการใช้พาหนะใด ๆ

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเดินทางสู่ภูฏาน BY Joni Herison - DATE: 19/Sep/2012

ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเดินทางไปยังประเทศภูฏาน ส่วนฤดูร้อนและฤดูหนาวก...

Read More »

จากรุ่ง และ เมฆหมอก – หน้าร้อนในภูฏาน BY Cipto Handoyo - DATE: 03/Sep/2013

หน้าร้อนในภูฏานอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กลางเดือนกันยายน ระหว่างช่วงหลายเดือนนี้ ภูฏานจะมีฝนตกชุ...

Read More »

ภูฏานในเดือนพฤศจิกายน BY Cipto Handoyo - DATE: 16/Jun/2013

Is November too cold for travel to Bhutan? We answer the commonly asked questions here. November is ...

Read More »

ภูฏานในเดือนพฤศจิกายน BY Cipto Handoyo - DATE: 16/Jun/2013

Is November too cold for travel to Bhutan? We answer the commonly asked questions here. November is ...

Read More »

5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในภูฏาน BY Cipto Handoyo - DATE: 23/Aug/2013

ภูฏานเป็นอีกประสบการณ์ชีวิต ไม่ยอมเดินทางของคุณโดยตรวจสอบจากรายการของเราจะต้องดูสถานที่ในภูฏาน

5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในภูฏาน BY Cipto Handoyo - DATE: 23/Aug/2013

ภูฏานเป็นอีกประสบการณ์ชีวิต ไม่ยอมเดินทางของคุณโดยตรวจสอบจากรายการของเราจะต้องดูสถานที่ในภูฏาน