แพคเกจการท่องเที่ยว

ทัวร์ภูฏาน และ แผนการท่องเที่ยวกำหนดจากความต้องการลูกค้าเป็นหลัก โดยทางเราจะมีไกด์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ร่วมเดินทางไปกับท่าน ร่วมเดินทางไปกับเราแล้วท่านจะพบว่าแผนการท่องเทียวที่เราจัดทำขึ้นนั้น ถูกทำโดยผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวภูฏานอย่างแท้จริง

Sort By:
4 REVIEWS
From SGD 3,500
ภูฏานถูกยกให้เป็นสวรรค์ของนักดูนก เนื่องด้วยจำนวนมหาศาลและความหลากหลายของสายพันธุ์เฉพาะถิ่น
3 REVIEWS
From USD 3,210
เที่ยวชมงานและท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่
1 REVIEW
From USD 1,550
Festival Date: 9th Jul 2022
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาในสถานที่ที่สวยงามที่สุดของโลก ณ เทือกเขาหิมาลัย แห่งอาณาจักรภูฏาน
1 REVIEW
From USD 2,300
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาที่ยากเส้นทางหนึ่ง ณ เทือกเขาหิมาลัย แห่งอาณาจักรภูฏาน ท่ามกลางความงดงามที่สุดในโลก
New Tour
Price To Be Announced