ภูมิศาสตร์

ความสูง 2,180 เมตร ทรองซาเป็นเมืองหลวงของอำเภอทรองซาในตอนกลางของภูฏาน แปลว่า “หมู่บ้านใหม่” ในดงคา เป็นหนึ่งในเมืองเก่าของภูฏาน โดยอารามแห่งแรกสร้างขึ้นในปี 1543 โดยลามะ Drukpa Kagyu และ NgagiWan... Read More »
ความสูง 2,600 เมตร บุมแทงนั้นเป็นที่รู้จักว่าเป็นหัวใจแห่งความศรัทธาของประเทศ เพราะเป็นที่ๆ Guru Rinpoche รักษาพระราชาจากโรคที่เกิดจากจิตวิญญาณในศตวรรษที่ 8 ซีอี เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระราชา และใ... Read More »
ความสูง 2,280 เมตร หุบเขาพาโรที่กว้างไกลนั้นเป็นทางเข้าสำหรับผู้มาเยือนทุกท่านที่บินเข้าสูงภูฏานโดยใช้สายการบินแห่งชาติ ดรุคแอร์ เมื่อเครื่องบินทำการบินปาดเข้าสู่พาโรแล้ว กัปตันของเที่ยวบินมักจะบ... Read More »
  ที่นี่เป็นเมืองหลวงของภูฏาน ด้วยจำนวนประชากรประมาณ 100,000 คน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูฏาน และใช้เวลาขับรถประมาณ 1 ชั่วโมงจากสนามบินใน Paro เมื่อคุณเข้าไปในหุบเขา และขับไปตามทางด่วน 1 เลนสาย... Read More »
ความสูง 1,300 เมตร พูนาคาเป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏาน อยู่ห่างจากธิมพู ข้ามโดชูลาพาส ไปประมาณ 2 ¼ ชั่วโมง เมื่อคุณข้ามพาสไปแล้ว คุณจะขับรถเวียนไปตามหุบเขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้ และ มาสู่แม่น้ำสีครามที่... Read More »
ความสูง 1,350 เมตร ตั้งอยู่ทางใต้ของพูนาคา ทางหลวงจะนำคุณไปสู่ตอนกลางของภูฏาน สู่หุบเขาวังดูโพดรัง มีการจัดตั้งเมืองใหม่โดยสร้างขึ้นจากนาข้าวแบบขั้นบันไดที่จะมาทดแทนเมืองเก่า ถนนเส้นแคบๆที่มีร้าน... Read More »
ความสูง 3,000 เมตร ชื่อที่คนส่วนมากจะขนานให้กับหุบเขาโพจิคา แกงเทย์ถือเป็นหนึ่งในที่ๆสวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นที่ราบ หุบเขาน้ำแข็ง ที่น่าไปเยี่ยมชมสักวันหรือสองวัน ที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว... Read More »
ความสูง 1,600 เมตร อำเภอมนการ์ เมืองมนการ์ถือว่าเป็นเมืองการค้า และ การเดินทางหลักของภาคตะวันออกของภูฏาน เส้นทางสู่มนการ์นั้นเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีความสวยงามที่สุดในดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า พาดผ... Read More »
ความสูง 1,070 เมตร ตั้งอยู่บนสันเขา ทราชิแกงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของภูฏาน เป็นแหล่งที่พักของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสำรวจพื้นที่รอบๆ และ เคยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทิเ... Read More »
ความสูง 1,871 เมตร ได้รับการตั้งให้เป็นอำเภอในปี 1992 ทราชิยางซีเป็นหนึ่งใน dzongkhags (อำเภอ) ที่ใหม่ที่สุดในภูฏาน มีเนื้อที่กว่า 1,437 ตารางกิโลเมตร ภูมิอากาศกึ่งเขตร้อน และ ป่าสน ที่มีทรัพยากร... Read More »